Valtionavustus

Yleisavustukset järjestöille 2024

Tila
Ratkaistu
Hakuaika
20.2.2024 – 9.4.2024 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
2 268 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Leo Pahkin

Valintaperusteet

Arvio hakijan edellytyksistä järjestää kuvattua toimintaa ml. aiemmat selvitykset tuen käytöstä
Toiminta on suunniteltu tarvelähtöisesti ja tavoitteellisesti
Hakijan taloudellisen tuen tarve
Hakija ei saa tarkoitettuun toimintaan muuta valtion rahoitusta
Rahoitettavaksi esitettävä toiminta on vakiintunutta ja/tai se ulottuu koko maahan

Opetushallitus julistaa haettavaksi yleisavustuksen yleissivistävän koulutuksen järjestöille ja eräille muille järjestöille.

 

Tausta ja tavoitteet

Säädösperusta:

Valtion vuoden 2024 talousarvio, momentti 29.10.51

Perusopetuslaki 21.8.1998/628

Lukiolaki 10.8.2018/714

Valtionavustuslaki 27.7.2001/688

 

Avustuksen käyttötarkoitus

Valtionavustuksen avulla kehitetään kodin ja koulun yhteistyöstä huolehtivien järjestöjen toimintaa, tuetaan koulun vapaan harrastustoiminnan järjestämistä, tuetaan nimeltä mainittujen järjestöjen sekä eräiden vaihto-oppilasjärjestöjen toimintaa sekä lukiolaisten tiedeolympialaistoimintaa. Avustuksilla mahdollistetaan myös Etäkoulu Kulkurin/Nomadskolanin, kotiperuskoulun/hemgrundskolan ja Suomi-koulujen toiminta ja kehittäminen sekä edistetään kristillisten koulujen ja päiväkotien toimintaedellytyksiä ja tuetaan Suomi-koulujen tuki ry:n ja kesälukioseura ry:n toimintaa. 

 

Kuka voi hakea 

Hakukelpoisia ovat kodin ja koulun yhteistyöstä huolehtivat järjestöt, koulun vapaata harrastustoimintaa tukevat järjestöt, vaihto-oppilasjärjestöt, lukiolaisten tiedeolympialaistoimintaa koordinoivat järjestöt, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry, Ympäristökasvatuksen seura ry, Kesälukioseura ry sekä Suomi-Seura ry, Suomi-koulujen tuki ry, Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto ry, Kansanvalistusseura ja kotiperuskoulutoiminnasta (kansainvälisestä etäkoulutoiminnasta) vastaavat järjestöt sekä Karjalan liitto ry, Kriittinen Korkeakoulu ry ja Sofia opiston kannatusyhdistys ry. 

 

 

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2024 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta yhteensä 2 268 000 euroa valtion yleisavustusta.

HAKURYHMÄ 1:   108 000 euroa (valtion talousarvio 2024)

Valtionavustukset eräille järjestöille niiden toiminnan tukemiseen tavoitteena kodin ja koulun yhteistyön, kerhotoiminnan ja koulun vapaan harrastustoiminnan lisääminen, kehittäminen ja monipuolistaminen, ympäristötietoisuuden lisääminen.

 

HAKURYHMÄ 2:   2 160 000 euroa (valtion talousarvio 2024)

Valtionavustukset Suomi-koulujen toiminnan tukemiseen. 

Valtionavustukset Kansanvalistusseuran ylläpitämän Etäkoulu Kulkurin/Nomadskolan sekä kotiperuskoulu/hemgrundskola -toiminnan tukemiseen.

Valtionavustukset Kesälukioseura ry:lle

Valtionavustukset Karjalan Liitto ry:lle

Valtionavustukset Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto ry:lle

Valtionavustukset Kriittisen korkeakoulun toimintaan

Valtionavustukset Sofia-opiston kannatusyhdistys ry:n ulkosuomalaisten sivistystoimintaan.

Valtionavustukset tiedeolympialaistoiminnan järjestämiseen.

 

Avustusta voi käyttää vuoden 2024 kustannuksiin.

 

Hakeminen ja hakuohjeet

Valtionavustuksen hakuaika alkaa 20.2.2024 klo 12.00 ja päättyy 14.3.2024 klo 16.15, jolloin hakemuksen tulee olla Opetushallituksessa. Hakemusta ei tarvitse lähettää erikseen postitse allekirjoitettuna. Hakemuksen valmistelija vastaa siitä, että hakemus on hakemuksessa ilmoitettujen allekirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden tiedossa ja heidän hyväksymänsä mukainen. Opetushallitus ei käsittele myöhässä tulleita hakemuksia.

 

Valtionavustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella.

 

Hakemus tehdään hakijajärjestön nimissä. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla järjestön nimenkirjoitusoikeus.

 

Sähköistä hakua koskevissa teknisissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Opetushallitukseen sähköpostiosoitteella valtionavustukset(at)oph.fi. 

 

Näin hakemus arvioidaan

Valintaperusteet

  • Arvio hakijan edellytyksistä järjestää kuvattua toimintaa ml. aiemmat selvitykset tuen käytöstä
  • Toiminta on suunniteltu tarvelähtöisesti ja tavoitteellisesti
  • Hakijan taloudellisen tuen tarve 
  • Hakija ei saa tarkoitettuun toimintaan muuta valtion rahoitusta
  • Rahoitettavaksi esitettävä toiminta on vakiintunutta ja/tai se ulottuu koko maahan

 

Rahoituspäätökset

Opetushallitus antaa päätökset valtionavustushakemuksiin sähköisesti. Päätös lähetetään hakijan sähköisessä hakemuslomakkeessaan ilmoittamaan hakijan viralliseen sähköpostiosoitteeseen sekä hankkeen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

 

Opetushallitus pyrkii tekemään päätökset avustusten myöntämisestä huhtikuun loppuun mennessä.

 

Lisätietoja

opetusneuvos Leo Pahkin, puh. 029 533 1163

undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601 (ruotsinkieliset hakijat)

opetusneuvos Olli Määttä, puh. 029 533 1084

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)oph.fi.