Valtionavustus

Yleisavustukset kotitalousneuvonta-, käsi- ja taideteollisuusjärjestöille 2024

Tila
Arvioitavana
Hakuaika
20.2.2024 – 14.3.2024 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
4 111 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Leo Pahkin

Valintaperusteet

Toiminnan laatu
Toiminnan laajuus
Osallisuuden edistäminen
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Kestävä kehitys
Järjestön taloudellinen tila

Opetushallitus julistaa haettavaksi yleisavustuksen kotitalousneuvontajärjestöille sekä käsi- ja taideteollisuusjärjestöille.

Säädösperusta:

Valtion vuoden 2024 talousarvio, momentti 29.10.51

Valtionavustuslaki 27.7.2001/688

 

Avustuksen käyttötarkoitus

Avustus on yleisavustus kotitalousneuvontajärjestöjen sekä käsi- ja taideteollisuusjärjestöjen sääntöjen mukaiseen toimintaan. 

Kotitalousneuvonnassa avustuksella edistetään kestävän elämäntavan ja ympäristöarvojen toteutumista, ravitsemustietoutta, terveellisiä elämäntapoja ja kestäviin valintoihin perustuvaa ruokakulttuuria, tietoutta kestävistä asumis- ja kulutustottumuksista, kestävää kotitalouden hoitoa, arjenhallinnan ja itsetekemisen taitoja, luonnon monimuotoisuutta sekä pienyritystoimintaa.

Käsi- ja taideteollisuusjärjestöjen toiminnassa avustuksella edistetään käsityöperinnön ja aineettoman kulttuuriperinnön säilymistä ja tunnetuksi tekemistä, kädentaitoja ja niihin liittyviä arjenhallinnan taitoja, kiertotaloutta, kädentaitojen yksilöllisiä opintopolkuja ja harrastusmahdollisuuksia sekä käsityöalan yrittäjyyttä ja toimintaedellytyksiä. 

 

Kuka voi hakea 

Avustusta voidaan myöntää Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:lle, Marttaliitto ry:lle, Finlands svenska Marthaförbund rf:lle sekä Käsi- ja taideteollisuusliitto TAITO ry:lle ja Sámi Duodji ry:lle valtion vuoden 2024 talousarvion momenttien 29.10.51.3.1 ja 29.10.51.3.2 mukaisesti.

 

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2024 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta yhteensä 4 111 000 euroa valtion yleisavustusta. 

 

 • kotitalousneuvontajärjestöjen toimintaan 1 916 500 euroa ja
 • käsi- ja taideteollisuusjärjestöjen toimintaan 2 195 000 euroa.

 

Nyt haettavana olevasta yleisavustuksesta on jo myönnetty ennakkoavustusta joillekin neuvontajärjestöille. Avustusta voi käyttää vuoden 2024 kustannuksiin ja se voi kattaa pääsääntöisesti enintään 90 prosenttia avustettavan toiminnan toteutuneista kokonaiskustannuksista. 

 

Hakeminen ja hakuohjeet

Valtionavustuksen hakuaika alkaa 20.2.2024 ja päättyy 14.3.2024 klo 16.15, jolloin hakemuksen tulee olla Opetushallituksessa. Hakemusta ei tarvitse lähettää erikseen postitse allekirjoitettuna. Hakemuksen valmistelija vastaa siitä, että hakemus on hakemuksessa ilmoitettujen allekirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden tiedossa ja heidän hyväksymänsä mukainen. Opetushallitus ei käsittele myöhässä tulleita hakemuksia.

 

Valtionavustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella.

 

Haettavan avustuksen määrään tulee laskea mukaan mahdollinen jo saatu ennakkoavustus.

 

Hakemus tehdään hakijajärjestön nimissä. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla järjestön nimenkirjoitusoikeus.

 

Sähköistä hakua koskevissa teknisissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Opetushallitukseen sähköpostiosoitteella valtionavustukset(at)oph.fi. 

 

 

Näin hakemus arvioidaan

Avustettavan toiminnan tulee toteuttaa järjestön sääntöjen mukaista toiminta-ajatusta ja tavoitteita sekä tässä hakuilmoituksessa mainittua avustuksen käyttötarkoitusta.

 

Valintaperusteet

 

 • Arvio hakijan edellytyksistä järjestää kuvattua toimintaa
 • Toiminnan laatu
 • Toiminnan laajuus
 • Osallisuuden edistäminen
 • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • Kestävä kehitys
 • Hakijan taloudellisen tuen tarve 
 • Hakija ei saa tarkoitettuun toimintaan muuta valtion rahoitusta

 

Rahoituspäätökset

Opetushallitus antaa päätökset valtionavustushakemuksiin sähköisesti. Päätös lähetetään hakijan sähköisessä hakemuslomakkeessaan ilmoittamaan hakijan viralliseen sähköpostiosoitteeseen sekä hankkeen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

 

Opetushallitus pyrkii tekemään päätökset avustusten myöntämisestä huhtikuun loppuun mennessä.

 

Lisätietoja

opetusneuvos Leo Pahkin, puh. 029 533 1163

undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601 (ruotsinkieliset hakijat)

opetusneuvos Olli Määttä, puh. 029 533 1084

 

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)oph.fi.