Elever intervjuar författare vid Helsingfors Bokmässa – Följ med direkt på webben

Samtalen äger rum torsdagen den 24.10 och fredagen den 25.10. Författarsamtalen är en del av Prata bok, ett samarbete mellan Läsrörelsen, Svenska Litteratursällskapet och Svenska...

The Finnish Government Scholarship Pool-stipendium

The Finnish Government Scholarship Pool-stipendierna är avsedda för fortsatta studier och forskning på doktorandnivå vid universitet och statliga forskningsinstitut i Finland.

EDUFI Winter School – vinterskola för ryska och ukrainska forskarstuderande

Vi arrangerar tillsammans med forskare från universitet i Finland en vinterskola som är ett veckolångt tvärvetenskapligt seminarium. Vinterskolans lärare är toppforskare från finländska universitet som representerar olika vetenskapsområden enligt teman som varierar från år till år.

Erasmus+ högre utbildning

Erasmus+ högre utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor åren 2014–2020. Programmet stöder högskolornas internationella samarbete och mobilitet mellan högskolor för studerande, lärare och övrig personal. Därtill främjar programmet den högre utbildningens internationalisering och kvalitet.

Global mobilitet – anvisningar för administration och rapportering

Anvisningar för administrationen av globala mobilitetsprojekt (KA107) inom Erasmus+ högre utbildning.

Erasmus+ global mobilitet - administration och avtalsbilagor 2019-2020

På denna webbsida finns samlade anvisningar till högskolor för administration av Erasmus+ global mobilitetsbidraget.

Online Linguistic Support OLS – webbaserat språkstöd

Online Linguistic Support (OLS) är en onlinetjänst för språkstudier utvecklad av Europeiska kommissionen. Den ger möjlighet att studera språk och testa hur språkkunskaperna har utvecklats för studerande som deltar i utbytes- och praktikperioder inom Erasmus+, deltagare i långvarig volontärtjänst inom Erasmus+ för ungdomssektorn och Europeiska solidaritetskåren samt för ungdomar som deltar i projekt för praktik och jobb inom Europeiska solidaritetskåren.

EU:s Kreativa Europa: europeiska samarbetsprojekt

EU:s Kreativa Europe ger stöd till europeisk samarbetsprojekt mellan aktörer verksamma i de kulturella och kreativa sektorer. Det är den sista ansökningsrundan för europeiska samrabetsprojekt inom EU programperioden 2014-2020. Sista ansökningsdatum är den 27 november. Total budget för årets bidragsfördelning är 48,4 miljoner euro. Cirka 100 projekt ska finansieras.

Europeisk mobilitet för högskolor - allmän information

Europeisk mobilitet inom Erasmus+ för högre utbildning stöder mobilitet för högskolornas studerande och personal mellan programländerna.

Samarbetsprojekt

Kreativa Europa stöder samarbetsprojekt mellan europeiska aktörer inom kultur och kreativa sektorer från minst tre olika länder. I samarbetsprojekt genomför du nya innehåll och verksamhetsmodeller, nätverkar och lär dig nya saker tillsammans med andra europeiska aktörer.
Visar 1-10/1304