Stöd för bedömningen- Utbildningsstyrelsens webbinarier om bedömning våren 2021

Utbildningsstyrelsen erbjuder alla lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen samt andra intresserade avgiftsfri fortbildning om bedömning av elevens lärande och kunnande. Under...

Kunskapskraven för vitsorden i slutbedömningen i den grundläggande utbildningen har färdigställts

Utbildningsstyrelsen har preciserat innehållet som gäller bedömning i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen genom att utarbeta kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 för slutbedömningen i samtliga läroämnen. Även de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8 har preciserats. De nya kunskapskraven ska tas i bruk i skolorna 1.8.2021 och de kommer att tillämpas första gången i slutbedömningen för eleverna som går i årskurs 9 våren 2022.
Seminarium

Building up the capacity - family and school together for well-being

Time and location:
19.–20.4.2021
Hybridseminarium / Teams-webbinarium, Virkistyshotelli Yyteri, Pori
Enrolment period:
4.1.2021 – 28.2.2021 kl 16:00
Erasmus+ hybridseminarium / webbinarium ”Building up the capacity – family and school together for well-being” anordnas för experter inom undervisnings- och utbildningsbranschen från olika europeiska...

Läroplanslabben

Läroplanslabben är avgiftsfria webbinarier vars syfte är att med låg tröskel erbjuda tillfälle att ställa frågor och diskutera helheter som berör Grunderna för gymnasiets läroplan 2019. Om du till exempel har frågor om skillnaden mellan modul och studieavsnitt, hur bedömningen ska genomföras i studieavsnitten eller vad som utgör bakgrunden till en specifik lösning för ett visst läro-ämne i läroplansgrunderna – välkommen med för att ställa frågor och delta i diskussionen!

Kurser för lärare och forskarstuderande från utländska universitet

Utbildningsstyrelsen arrangerar fortbildning i finska- och litteraturundervisning för lärare vid utländska universitet samt kurser för forskarstuderande och forskare i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet.

Nu finns öppna lärresurser tillgängliga även i söktjänsten Finna

Öppna lärresurser betjänar lärare samt barn, elever och studerande ända från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen och inom självständiga studier. Materialen är avgiftsfria och fritt...

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ackreditering

Erasmus+ nuorisoalan akkreditointi takaa organisaatiolle liikkuvuus- ja osallisuushankkeiden vuosittaisen rahoituksen ohjelmakaudella 2021-2027.

Cirkuskonst i grundläggande konstundervisning (2017–)

Cirkuskonst är en levande konstart, som nya innovationer konstant för framåt. Det finns två lärokurser i cirkuskonst som ingår i den grundläggande konstundervisningen: en fördjupad lärokurs och en allmän lärokurs.

Finlands tur att leda Nordiska ministerrådet

Statsminister Marin presenterade Finlands ordförandeskapsprogram på Nordiska rådets videomöte i slutet av oktober 2020. Hållbar utveckling är röda tråden för det nordiska samarbetet. Temat har sitt...

Erasmus+: beredning av den nya programperiod 2021–2027

Den 7-åriga programperioden för Europeiska unionens nuvarande program utgår i slutet av 2020. Från och med början av 2021 inleds en ny programperiod som fortsätter till slutet av 2027.
Visar 1-10/2202