Programmering i skolan

Programmering har satts in som ett nytt innehåll i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014). Programmering utgör en del av undervisningen i matematik och slöjd och utgör...

Lektionsplaner

Avsikten med lektionsplanerna är att ge lärare konkreta redskap för undervisningen i programmering. Lektionsplanerna kan användas som sådana eller formas om enligt eget behov. Målgruppen för...

Fyren – nätverket för skolutveckling

Examensgrunder

Ta del av beredningen av de yrkesinriktade examina och delta i utvecklingen av examensstrukturen.

Till sökande inom Europeiska solidaritetskåren

Här hittar du anvisningar för att ansöka projekt inom programmet Europeiska solidaritetskåren.

Informations- och kommunikationsteknik i lärandet

Stödmaterial och instruktioner för informations- och kommunikationsteknik i undervisningen, exempelvis inom programmering, sociala medier i skolorna och upphovsrättsfrågor.

Europeiska solidaritetskåren: anvisningar för projektets administration

Med hjälp av de här anvisningarna lyckas du med administrationen och rapporteringen av projekt inom programmet Europeiska solidaritetskåren.

Sociala medier i skolan

Strategiska partnerskapsprojekt

Strategiska partnerskapsprojekt (Strategic Partnerships) inom Erasmus+ utvecklar högskoleutbildningens internationalisering och kvalitet. De är behovs- och måldrivna projekt som kan utveckla innovativa praxisar, material samt verktyg för undervisning och lärande. Projekten kan också förbättra högskoleutbildningens arbetslivsrelevans.
Visar 1-10/1024