Ordnande av grundläggande konstundervisning från och med 1.1.2021

I det här stödmaterialet som riktar sig till anordnarna av grundläggande konstundervisning finns information om beredskap och proaktiv verksamhet som berör undervisningsarrangemangen vid läroanstalterna inom fritt bildningsarbete läsåret 2020–2021 och som coronaviruset kan inverka på.

Gymnasieutbildningen

Lägesöversikten över den svenskspråkiga utbildningen baserar sig på aktuella rapporter, utredningar och statistik. I översikten presenteras den rådande situationen i fråga om gymnasieutbildningens struktur och organisation, men också i fråga om verksamheten i läroanstalterna och den dagliga undervisningen. Exempel på viktiga hörnstenar inom den dagliga verksamheten är t.ex. ämnesval och de studerandes hälsa och välbefinnande.

Yrkeskvalifikationsdirektivet

Gå till våra webbsidor eller kontakta oss, om du har behörighet för ett yrke i ett EU- eller EES-land du vill utöva ditt yrke i Finland eller någon annan medlemsstat du behöver information om...

Läroplanslabben

Läroplanslabben är avgiftsfria webbinarier vars syfte är att med låg tröskel erbjuda tillfälle att ställa frågor och diskutera helheter som berör Grunderna för gymnasiets läroplan 2019. Om du till exempel har frågor om skillnaden mellan modul och studieavsnitt, hur bedömningen ska genomföras i studieavsnitten eller vad som utgör bakgrunden till en specifik lösning för ett visst läro-ämne i läroplansgrunderna – välkommen med för att ställa frågor och delta i diskussionen!

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Grunderna för läroplanen är en nationell föreskrift som Utbildningsstyrelsen utfärdar och utifrån vilken de lokala läroplanerna görs upp. På den här sidan kan du bekanta dig med de gällande grunderna för läroplanen samt ta del av tidigare grunder.

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning

Publikationen innehåller Utbildningsstyrelsen föreskrift (OPH-2147-2020) som träder i kraft 1.2.2021, om uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning. Föreskriften hjälper...

Utbildningsstyrelsens anvisning för uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor till dem

Anvisningen gäller utfärdandet av betyg och bilagor i yrkesutbildningen. Anvisningen grundar sig på lagen om yrkesutbildning (531/2017) och statsrådets förordning (673/2017) samt Utbildningsstyrelsens...

(kopia) (kopia) (kopia)

Vad är eTwinning?

etwinning.net är en europeisk samarbetsyta på webben för lärare och daghemspersonal. eTwinning främjar internationalisering och lämpar sig för alla utbildningsformer allt från småbarnspedagogik till gymnasie- och yrkesutbildning. Registrera dig på eTwinning.net
Visar 1-10/2417