Internationalisering inom småbarnspedagogik, för- och grundskoleundervisning 2023

Utveckla internationella verksamheten inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen samt småbarnspedagogiken på varierande sätt! Främja bland annat kulturell läskunnighet, mångsidiga...

Internationalisering inom gymnasieutbildningen 2023

Utveckla gymnasiernas internationella verksamhet på varierande sätt! Främja bland annat kulturell läskunnighet, mångsidiga språkkunskaper eller målen för 4.7 i FN:s handlingsplan Agenda 2030.

Gymnasieutbildningen

Lägesöversikten över den svenskspråkiga utbildningen baserar sig på aktuella rapporter, utredningar och statistik. I översikten presenteras den rådande situationen i fråga om gymnasieutbildningens struktur och organisation, men också i fråga om verksamheten i läroanstalterna och den dagliga undervisningen. Exempel på viktiga hörnstenar inom den dagliga verksamheten är t.ex. ämnesval och de studerandes hälsa och välbefinnande.

Service för media

Utbildniningsstyrelsens kommunikationsenhet hjälper journalister och fotografer i alla frågor som berör Utbildningsstyrelsen.
Seminarium

XV Internationaliseringsdagarna för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik

Tid och plats:
4 – 5.10.2023
Virkistyshotelli Yyteri, Pori
XV Internationaliseringsdagarna för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik ordnas i år i Björneborg den 4–5.10.2023. Internationaliseringsdagarna är riktade till grundskole- och gymnasielärare, rektorer, utbildningschefer, bildningschefer, sakkunniga inom småbarnspedagogiken och andra som intresserar sig för internationalisering. Seminariespråket är finska, men det är möjligt att delta i diskussionerna i arbetsgrupperna på svenska eller engelska. Anmälan för internationaliseringsdagarna öppnas i augusti.

LUDOS-tjänsten (provbanken)

Att ansöka om finansiering som ackrediterad organisation (KA121-VET)

Finansieringsansökan 2021 för ackrediterade organisationer
Webbinarium

Webbinarium: Provbanken för gymnasielärare förnyas (LUDOS)

Tid och plats:
6.9.2023 15.30 – 17.00
På webbinariet får du höra om utvecklingen av den nya provbanken. Utbildningsstyrelsen förnyar tjänsten för gymnasielärare som innehåller material för bedömning av muntliga språkfärdigheter...
Visar 1-10/3816