Erasmus+ separat utlysning KA3, yrkesutbildning: ansökningstiden för Centres of Vocational Excellence (CoVEs) slutar 20.2.2020

Syftet med utlysningen är att stödja samarbete mellan yrkesutbildningens spetsenheter (Centres of Vocational Excellence) på europeisk nivå.

Erasmus+ separat utlysning KA3, yrkesutbildning: ansökningstiden för Centres of Vocational Excellence (CoVEs) slutar 20.2.2020

Syftet med utlysningen är att stödja samarbete mellan yrkesutbildningens spetsenheter (Centres of Vocational Excellence) på europeisk nivå.

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökningstiden för sektorspecifika kompetensallianser (KA2 Sector Skills Alliance) slutar 26.2.2020

Sektorspecifika kompetensallianser har som mål att undersöka sektorns kunskapsbehov på arbetsmarknaden och förstärka yrkesutbildningens förmåga att reagera på behoven.

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökningstiden för sektorspecifika kompetensallianser (KA2 Sector Skills Alliance) slutar 26.2.2020

Sektorspecifika kompetensallianser har som mål att undersöka sektorns kunskapsbehov på arbetsmarknaden och förstärka yrkesutbildningens förmåga att reagera på behoven.

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökningstiden för strategiska partnerskapsprojekt (KA202) slutar 24.3.2020

Strategiska partnerskapsprojekt stöder samarbetsprojekt som kan utveckla yrkesutbildningen på ett mångsidigt sätt.

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökningstiden för strategiska partnerskapsprojekt (KA202) slutar 24.3.2020

Partnerskapsprojekt kan ansökas av organisationer med verksamhet på yrkesutbildningens grund- eller fortbildningsnivå.

Erasmus+ yrkesutbildning: Mobilitetsprojektens (KA102 och KA116) ansökningstid slutar 5.2. 2020

Erasmus+-mobilitetsprojekt för yrkesutbildning (KA102 och KA116) ökar yrkesläroinrättningarnas internationalisering.

Erasmus+ yrkesutbildning: Mobilitetsprojektens (KA102 och KA116) ansökningstid slutar 5.2.2020

Mobilitetsprojekt kan ansökas av organisationer inom yrkesutbildning som sänder elever och personal utomlands samt av organisationer som koordinerar nationella nätverk. Alla privata och offentliga organisationer med verksamhet inom yrkesutbildning kan delta i mobilitetsprojekt. Det är alltid en organisation som är sökande i ett mobilitetsprojekt. Privatpersoner kan inte ansöka bidrag ur aktiviteten. En organisation kan ansöka finansiering ensam och/eller för ett nationellt nätverk.
Visar 1-10/1465