Evenemang

Bildning och kompetens – hur vill vi utveckla den svenskspråkiga utbildningen?

Time and location:
29.4.2020 12.35–12.35
Utbildningsstyrelsen bjuder in till ett seminarium om utvecklingen av den svenskspråkiga utbildningen. Seminariet ordnas onsdag 29.4.2020 kl. 9–16 på Paasitorni i Helsingfors (Paasivuorigatan 5 A)...

Referensramar för kvalifikationer

Målet med referensramarna för kvalifikationer är att underlätta jämförelser mellan olika länders examina och examensnivåer samt att på det sättet främja mobilitet och livslångt lärande. Nivåerna i referensramarna för kvalifikationer beskriver vad en person som avlagt en examen, lärokurs eller kompetenshelhet vet, förstår och kan göra. Kompetensen beskrivs på det sätt som överenskommits i europeiskt samarbete.

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningstiderna 2020 och rådgivning för ansökan

Ansökningsomgångarna för bidrag inom Erasmus+ för ungdomssektorn som besluts nationellt av Utbildningsstyrelsen är tre till antalet 2020.

Utbildning och examina

Utbildningsstyrelsen ger ut grunderna för planen för småbarnspedagogik samt läroplans- och examensgrunder, som styr verkställandet av undervisning och utbildning. Obs! Den här sidan är under arbete...

Referensramen för examina och övriga samlade kompetenser utvidgas

Finlands nationella referensram för examina och övriga samlade kompetenser utvidgas den 15 februari 2020. Som nya samlade kompetenser ska på nivåerna i referensramen placeras: - på nivå 2 utbildning...

Sker lärandet på fenomenens villkor? – Delta i diskussionstillfälle 27.2

Utbildningsstyrelsen ordnar det andra evenemanget inom ramen för ”Tieto yhteiseksi – Vi breddar kunskapen tillsammans”, som är en serie diskussioner där vi behandlar olika aktuella teman inom utbildningssektorn. Kom på plats den 27 februari för att lyssna vad sakkunniga inom olika områden har att berätta om fenomenbaserat lärande och delta själv i diskussionen. Det går också att följa de sakkunnigas inlägg på nätet.
Seminarium

Sker lärandet på fenomenens villkor?

Time and location:
27.2.2020 14.00–15.30
Opetushallitus
Enrolment period:
10.2.2020 – 27.2.2020 kl 14:00
Välkommen att delta i diskussionen kring temat ”Sker lärandet på fenomenens villkor?” torsdagen den 27 februari, antingen på plats (Hagnäskajen 6, Helsingfors, Monitoimitila, 1:a våningen) eller via...

Gemensam ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning startar 18.2

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds tisdagen 18 februari och avslutas tisdagen 10 mars kl. 15.00. I den gemensamma ansökan erbjuds i år cirka 80 620 nybörjarplatser. Ansökan görs via tjänsten Studieinfo.fi.

Artist Protection Fund

Artist Protection Fund är ett program inom den amerikanska organisationen International Education (IIE) med syfte att stödja konstnärer som upplever hot eller förföljelse genom att erbjuda dem stipendieperioder i säkra länder. Utbildningsstyrelsen stöder programmets genomförande i Finland.

Elevfrånvaro och bedömning

Visar 1-10/1628