Psykolog- och kuratorverksamhetens utmaningar gör det svårare att få hjälp på gymnasiet och yrkesläroanstalter

Förutsättningarna för psykologernas och kuratorernas arbete avviker från varandra på olika läroanstalter.

Språkstudier för alla redan i ettan – Vi tar en flygande start i språkundervisningen i januari

Från och med januari 2020 börjar undervisningen i A1-språk redan i årskurs 1. För att fira att undervisningen inleds enligt de nya grunderna ordnar Utbildningsstyrelsen tisdagen 14.1.2020 klockan 9.00–11.00 evenemanget ”Vops lentoon – En flygande start på språkundervisningen”. Vi uppmuntrar alla skolor att samtidigt ordna egna evenemang för eleverna och familjerna!

Lärandet som passion! – diskussion om utbildningen

Utbildningsstyrelsens nya podcast tar fasta på frågor om jämlika möjligheter till lärande – hur kan vi se till att alla elever har goda möjligheter att lära sig och att hitta sina egna styrkor?

Nordisk pedagogik på BETT-mässan i London

Nordisk pedagogik presenteras på BETT-mässan som ordnas i London 22-25 januari. Mässan är ett av världens största evenemang kring utbildning och teknologi. Evenemanget väntas locka 34 000 besökare från 146 länder.

Europass för läroinrättningar

Läroinrättningar och högskolor stöttar studerandes internationalisering, beviljar dokument för Europass och uppmuntrar studerande att använda Europass.

Europeisk mobilitet för högskolor – ansökningsanvisningar

Anvisningar för högskolor för att ansöka om Erasmus+ europeiskt mobilitetsbidrag

Erasmus+ högre utbildning – material från evenemang

Material från evenemang om Erasmus+ för högskolesektorn

Nordic Master

Vad är Erasmus+ för vuxenutbildning?

Erasmus+ utvecklar vuxenutbildningen inom ramen för europeiskt samarbete. Läs vad programmet har att erbjuda dig!
Visar 1-10/1550