Webbinarium

EACEA:s online-konferens: Towards equity and inclusion in higher education in Europe

Time and location:
2.6.2022 12.30–14.00
Where do European countries stand when it comes to equity and inclusion in their higher education systems? Join this conference on Thursday 2 June from 11.30 to 13.00 to learn more. The latest...

Virtuella Erasmus+-utbyten inom högskole- och ungdomssektorn: ansökningstiden löper ut 20.9.2022

Erasmus+ virtuella utbytesprojekt (EVE) är onlineaktiviteter som främjar interkulturell dialog. Det finns två ansökningar för virtuella Erasmus+-utbyten: 1) västra Balkan och 2) regionen söder om Sahara, södra Medelhavet och de östliga partnerskapen.
Informationsmöte

EACEAs online-infosession: Virtuella Erasmus+-utbyten inom högskole- och ungdomssektorn

Time and location:
15.6.2022 15.00–18.00
Virtuella utbytesprojekt inom Erasmus+ (EVE) består av aktiviteter mellan människor som genomförs på nätet och främjar dialog mellan kulturer och utveckling av mjuka färdigheter. Med hjälp av dem kan...

Stöd för personer som flytt från Ukraina: preciserade anvisningar för projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Europeiska unionen erbjuder pågående projekt inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren möjligheten att stödja personer som är på flykt undan kriget i Ukraina.

Stödmaterial för slutbedömningen i främmande språk

Målen för undervisningen som fastställts för läraren och målen för lärandet som fastställts för eleven indelas enligt följande i lärokurserna i språk: kulturell mångfald och språkmedvetenhet...

Ackreditering för allmänbildande utbildning inom Erasmus+

Erasmus+ akkreditointi haku yleissiviställe koulutukselle. Akkreditointia voi hakea päiväkoti, koulu, lukio tai kosortio. Akkreditointi antaa Erasmus+jäsenyyden, jolloin vuosittaisen liikkuvuusrahoituksen haku kevenee ja tuen saati varmistuu. Akkrediointi on vuosille 2021-2027.

Undervisningsväsendet, internationella program och Rysslands attack mot Ukraina

Utbildningsstyrelsen stöder skolorna, läroanstalterna och aktörerna inom småbarnspedagogik i frågor som berör Rysslands attack mot Ukraina. Vi erbjuder också information och anvisningar för organisationer och personer som deltar i internationella projekt och utbytesprogram. Om du inte hittar informationen du sökte, önskar vi att du i första hand tar kontakt med e-post. Kontaktuppgifterna hittar du i nedre kanten på denna sida.

Finland förbereder sig att ansöka om medlemskap i Nato; ämnet och fenomen i anknytning till det kan behandlas med hjälp av vårt stödmaterial

Finland förbereder sig att ansöka om medlemskap i Nato, vilket kan medföra olika förändringar i vår verksamhets- och säkerhetsmiljö. En förändrad verksamhetsmiljö kan orsaka olika hybrid- och cyberhot...

Läroämnen i den grundläggande utbildningen

Huslig ekonomi

Syftet med undervisningen i huslig ekonomi är att utveckla praktiska arbetsfärdigheter, samarbetsförmåga och kunskapssökning som behövs för att klara sig i det dagliga livet och att tillämpa färdigheterna i vardagen. Eleven lär sig att ta ansvar för sin hälsa, sina människorelationer och sin ekonomi samt för trivseln och tryggheten i närmiljön.
Visar 1-10/3228