Gymnasieutbildning

Gymnasiet är en allmänbildande utbildning som ger färdigheter för fortsatta studier på universitet eller i yrkeshögskola. I gymnasiet avlägger en studerande minst 150 studiepoäng. Studierna tar vanligtvis tre år och avslutas med att den studerande avlägger studentexamen.

Bedömning av lärandet i gymnasiet enligt Grunderna för gymnasiets läroplan 2019

Den här sidan presenteras bedömningen i gymnasiet enligt Grunderna för gymnasiets läroplan 2019. Du kan läsa mer om bedömningen enligt Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 på finska här .

Till deltagare i ackrediterade mobilitetsprojekt (KA121-SCH)

Lyckas med administrationen av ett Erasmus+ KA121-SCH-ackrediterat mobilitetsprojekt inom allmänbildande utbildning med hjälp av dessa anvisningar och viktiga blanketter!
Informationsmöte
Inställt

Informationstillfälle för projektunderstöd för produktion av läromedel på svenska 2024

Tid och plats:
3.6.2024 15.00 – 16.00
Av anslag i statens budget för år 2024 har Utbildningsstyrelsen utlyst två statsunderstöd för produktion av läromedel på svenska. Ett tillfälle ordnas för att ge information om de aktuella...

Yrkesutbildning

Yrkesinriktade examina är yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Utbildningar som inte leder till examen är till exempel utbildning som handleder för yrkesutbildning och...

Ett stort tack till er alla och ha en fin sommar!

Det har blivit en vana under de senaste åren att konstatera att det har varit ett exceptionellt läsår. Den här våren har frågor om trygghet och säkerhet, barn och ungas välbefinnande och utmaningar i samhället hamnat i fokus. Mindre uppmärksamhet har ägnats åt den fungerande vardagen inom småbarnspedagogik och utbildning, där man lär sig nya saker, trivs tillsammans och ser fram emot framtiden med tillförsikt.

21 760 fick högskoleplats i den betygsbaserade antagningen

Av dem som antogs på basis av betyg godkändes 39 % till sitt första ansökningsönskemål. Vid yrkeshögskolorna fick 11 530 sökande studieplats och vid universiteten 10 230. Högskolorna har publicerat...

Studentutbytet blev startskottet för ett längre samarbete

Irène Charbonneaus Erasmus+-studentutbyte i Finland gick så pass bra att hon efter utbytet blev Erasmus+-praktikant, med uppgift att planera, samla in och analysera studeranderespons om en webbkurs som ordnades vid universitetet. Professor Elina Lehtomäki var ansvarig lärare för kursen. Det välfungerande samarbetet mellan Charbonneau och Lehtomäki fortsätter fortfarande efter att kursen avslutats.

Utbildningsstyrelsens webbinarieserie om erkännande av examina fortsätter på våren 2024

Utbildningsstyrelsen ordnar en webbinarieserie om erkännande av examina på vintern och våren 2024. I webbinarierna berättar vi om erkännande av examina generellt samt med fokus på yrken inom...
Seminarium

Vårdagarna för högskolornas internationella ärenden 2024

Tid och plats:
16 – 17.5.2024
SeAMK Kampus, Seinäjoki
Anmälningstid:
18.3.2024 – 27.3.2024 kl 23:59
Högskolornas vårdagar anordnas i Seinäjoki 16-17 maj 2024. Evenemanget är avsett för högskolornas personal som arbetar med internationella ärenden.
Visar 1-10/4427