Europeisk mobilitet – anvisningar för administration och rapportering

Anvisningar för administrationen av europeiska mobilitetsprojekt inom Erasmus+ högre utbildning

KA131 europeisk mobilitet - administration och avtalsbilagor 2021

Språkexamina för statsförvaltningen (VKT)

Språkexamenssystemet för statsförvaltningen är avsett för att påvisa sådana språkkunskaper i det andra inhemska språket som krävs av offentligt anställda. Med examensintygen i språkexamenssystemet kan man visa sådana kunskaper i finska och svenska som förutsätts för erhållande av finskt medborgarskap.

Inloggningslösningen MPASSid har överförts till Utbildningsstyrelsen

Med MPASSid är det lättare att använda tjänster för lärande MPASSid är en lösning för identifieringsförmedling som standardiserar förmedlingen av personuppgifter från utbildningsanordnarens...

Anslutningsavtalen för inloggningslösningen MPASSid har förnyats

Anslutningsavtalen har förnyats för inloggningslösningen MPASSid, som sedan våren 2021 upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Den väsentligaste förändringen är att avtalsparten som erbjuder tjänsten numera är Utbildningsstyrelsen istället för CSC som tidigare fungerat som operatör.

Gymnasieutbildning

Gymnasiet är en allmänbildande utbildning som ger färdigheter för fortsatta studier på universitet eller i yrkeshögskola. I gymnasiet avlägger en studerande minst 150 studerande. Studierna tar vanligtvis tre år och avslutas med att den studerande avlägger studentexamen.

Förlängd läroplikt

Här finns information om den förlängda läroplikten: vem som omfattas av förlängd läroplikt, hur beslut om förlängd läroplikt fattas och vad den förlängda läroplikten innebär i praktiken.

Hemundervisning

Inga myndighetstillstånd eller i praktiken tillstånd av kommunens bildningssektor förutsätts för att en läropliktig ska kunna studera i hemundervisning. Beslutet är vårdnadshavarens och...

Elevens rättigheter och skyldigheter inom den grundläggande utbildningen

Bedömning av kunnande inom yrkesutbildningen

Bedömning ger information om den studerandes kunnande och nivån på kunnande samt utvecklar självbedömningen. I bedömningen säkerställer man att den studerandes kunnande motsvarar det kunnande som...
Visar 1-10/2592