Ansökningsomgång för finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Frågestund om finansieringsansökan för ackrediterade organisationer (KA121)

Tid och plats:
9.2.2023 14.00 – 15.00
Frågetimmen är avsedd för organisationer inom yrkesutbildningen som har ackrediterats för Erasmus+ -programperioden 2021–2027. Evenemanget är på finska.

Utbildningsanordnarnas egna studerandevårdsplaner införs i augusti 2023

Ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster övergår från kommunerna till välfärdsområdena i början av januari 2023. Det betyder även att ansvaret för att ordna studerandevårdstjänster...

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen för volontärgrupper på högprioriterade områden avslutas 8.2.2023

Storskaliga projekt med stort genomslag stöder volontärverksamhet där unga personer från minst två olika länder genomför tillsammans kortvariga insatser som bidrar till det europeiska samhället.

Till dig som ansöker om kortvarigt mobilitetsprojekt (KA122-VET)

På den här sidan finns anvisningar för den som ansöker om kortvariga mobilitetsprojekt för yrkesutbildningen (KA122-VET). Här finns information om vilka typer av verksamhet som kan finansieras med projekttypen och vad du behöver komma ihåg under ansökningsprocessen. Här finns också en länk till ansökningsformuläret.

Anmälan till YKI-test

Till sökande av samarbetsprojekt (KA210-ADU, KA220-ADU)

Erasmus+-samarbetsprojekt för vuxenutbildning är internationella partnerskapsprojekt som fokuserar på utbyte av god praxis eller utveckling av nya produkter.

Kunskap om ekonomi, entreprenörskap och arbetslivet

Webbmaterialet om ekonomi, entreprenörskap och arbetslivet samlar material som kan användas i undervisningen av elever och studerande i olika åldrar. I början av presentationen av varje material nämns...

EDUFI Fellowship

Letar du efter stipendier för att rekrytera utländska doktorander? EDUFI Fellowship-stipendiet är avsett som startfinansiering speciellt för doktorandstudier i Finland. Stipendiet har gjort det möjligt att få utmärkta unga forskare till Finland och de flesta har också lyckats få fortsatt finansiering.

Solidaritetsprojekt

Solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren är solidaritetsverksamhet som unga själva planerar och genomför i Finland.
Visar 1-10/3605