Information och stöd Erasmus+ för allmänbildande utbildning

Länkar om Erasmus+ för allmänbildande utbildning

OECD-jämförelse: Den socioekonomiska bakgrunden påverkar fortfarande utbildningsvalen i hög grad – små regionala variationer beträffande utbildningsnivån i Finland

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har publicerat sin årliga indikatorpublikation som jämför utbildningssystem, Education at a Glance. Specialtemat för årets publikation var jämlikhet inom utbildningen. Granskningen gällde huvudsakligen år 2019.

Kvalitetspriset inom yrkesutbildningen

Undervisnings- och kulturministeriet ordnar en kvalitetspristävling för anordnarna av yrkesutbildning som Utbildningsstyrelsen genomför. Undervisnings- och kulturministeriet utser medlemmarna i...

Yrkesutbildningen

Det finns några områden och frågor där den svenskspråkiga utbildningen har specifika drag, som bör beaktas i allt utvecklingsarbete. Både nationellt och i de enskilda regionerna och kommunerna i vårt land, speciellt i de tvåspråkiga kommunerna, finns en del aspekter som bör beaktas separat för ett kvalitativt och lyckat resultat också ur den svenskspråkiga utbildningens synvinkel.

Corona-anvisningar för pågående projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

På den här sidan hittar du samlad information och anvisningar som berör Erasmus+-programmet och Europeiska solidaritetskåren.

Studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet

Utbildningsstyrelsen har i uppgift att förstärka ställningen för finska språket och Finlands kultur vid universitet utanför Finland. Vi erbjuder stöd till såväl universitet, lärare, studerande som forskarstuderande.

Nordiskt tjänstemannautbyte

Är du statsanställd och vill fördjupa din sakkunskap och skapa samarbetsnätverk genom att arbeta i ett annat nordiskt land? Du kan få ekonomiskt stöd av oss för kortvarigt arbete i Norden.

En vardag som stöder välbefinnandet i skolorna och läroanstalterna har en nyckelroll i återhämtningen från pandemin

Resultaten av enkäten Hälsa i skolan som publicerades idag ger samma bild som många andra utredningar som gjorts under pandemin: coronatiden och undervisningen på distans har varit belastande särskilt för barn och unga. Nu är det tillfälle för skolorna och läroanstalterna att identifiera de barn och unga som behöver mera stöd och att svara på deras individuella behov.

Europeisk mobilitet – anvisningar för administration och rapportering

Anvisningar för administrationen av europeiska mobilitetsprojekt inom Erasmus+ högre utbildning
Utbildning

Internationalisering på hemmaplan - Få igång ett projekt med eTwinning

Time and location:
25.11.2021 15.00–16.00
Enrolment period:
17.9.2021 – 25.11.2021 kl 10:00
Målgrupp: Alla stadier, nybörjare inom eTwinning Innehåll: Vad är ett eTwinning-projekt, hur hittar man på eTwinning-plattformen, konkreta projektexempel Var: På verktyget för videomöten Whereby. Obs...
Visar 1-10/2730