Examen för auktoriserad translator

Examen kan avläggas från inhemska språk (finska, svenska, nord-, enare- eller skoltsamiska) till andra inhemska språk, från inhemska språk till främmande språk och från främmande språk till inhemska...

Undervisningsväsendet och coronaviruset

Undervisningsväsendet och coronaviruset. På den här sidan hittar du information om vad man behöver beakta vid undervisningsarrangemang under undantagsförhållanden.

Hur ordnas slutprovet i muntlig kommunikation i gymnasiet i samband med distansundervisning?

Man ska lokalt komma överens om hur slutprovet i muntlig kommunikation ordnas med avvikkande arrangemang. Om det bland dem som vill avlägga provet finns andra årets studerande, kan man skjuta upp...

Kan man använda sig av årskursintegrerade arrangemang i samband med exceptionella undervisningsarrangemang?

(Texten är uppdaterad 7.8.2020) Årskursintegrerade studier är ett flexibelt arrangemang som gör det möjligt för den studerande att framskrida i studierna enligt ett eget studieprogram...

Ger Utbildningsstyrelsen noggrannare anvisningar om hur prov eller sätt att visa prov på kunnande borde ordnas då undervisningen ordnas under exceptionella undervisningsarrangemang?

Nej, eftersom Utbildningsstyrelsen inte har befogenheter att bestämma att enskilda undervisnings- eller bedömningsmetoder ska användas. På vilka sätt prov på kunnande ska visas beslutas lokalt i...

Skolfreden

Den nationella skolfreden utlyses varje år i början av läsåret. Arbetet för att främja skolfreden fortsätter ändå under hela läsåret – målet är att varje medlem av skolgemenskapen ska ha det bra i skolan. Utöver skolorna uppmuntras också daghemmen att utlysa daghems- och förskolfred.

Småbarnspedagogiken firas med en egen dag

Småbarnspedagogiken firas med en egen dag 4.9 Småbarnspedagogiken firas även denna höst – och denna gång i form av en temavecka 31.8–4.9.2020. Temat för i år är ”Varje barns rätt till...

Småbarnspedagogiken firas med en egen dag

Vasuista vauhtia -tapahtumapäivää vietetään jälleen 5.9.2019.
Utbildning

Bedömningsarena 2020

Tid och plats
12.–13.11.2020
Scandic Helsinki Aviacongress
Anmälningstid
1.5.2020 – 9.10.2020 kl 23:59
Lärare, rektorer och utbildningsanordnare samt lärarutbildare och forskare inbjuds till fortbildningsseminariet Bedömningsarena för att fördjupa sig i de preciserade riktlinjerna för bedömningen i den...
Utbildning

Arena för digitalt lärande 2020

Tid och plats
2.–3.12.2020
Helsingfors, Original Sokos Hotel Tripla Pasila, Helsinki
Anmälningstid
5.6.2020 – 5.10.2020 kl 23:59
Arena för digitalt lärande 2020 - Möten, fenomen och människor. Under evenemanget får du mångsidig information om digital pedagogik, du bekantar dig med aktuella fenomen och en omfattande utställning. Dessutom finns det goda möjligheter att nätverka.
Visar 1-10/1937