Erasmus+ för vuxenutbildning: Ansökningstiden för samarbetspartnerskap (KA220-ADU) går ut 5.3.2024

Erasmus+ samarbetsprojekt inom vuxenutbildning är transnationella partnerskap som fokuserar på att utbyta god praxis eller utveckla nya produkter. Målet är också att organisationerna ska utveckla och...

Erasmus+ för vuxenutbildning: Ansökningstiden för småskaliga partnerskap (KA210-ADU) går ut 5.3.2024

Erasmus+ samarbetsprojekt inom vuxenutbildning är transnationella partnerskap som fokuserar på att utbyta god praxis eller utveckla nya produkter. Målet är också att organisationerna ska utveckla och...

Service för media

Utbildniningsstyrelsens kommunikationsenhet hjälper journalister och fotografer i alla frågor som berör Utbildningsstyrelsen.

Erasmus+ virtuella utbyten inom högre utbildning och områden för ungdom

Virtuella utbytesprojekt inom Erasmus+ (EVE) är insatser som genomförs på nätet. De främjar dialogen mellan olika kulturer.
Webbinarium

Discussion event on European Approach to Quality Assurance of Joint Programmes

Tid och plats:
5.12.2023 09.30 – 11.00
Anmälningstid:
7.11.2023 – 1.12.2023 kl 23:59
The discussion event is aimed at higher education organisations that are interested in or whose work relates to the European Approach to Quality Assurance of Joint Programmes (EA).

Virtuella Erasmus+-utbyten inom högskole- och ungdomssektorn: ansökningstiden löper ut 25.4.2024

Virtuella utbytesprojekt inom Erasmus+ (EVE) består av aktiviteter mellan människor som genomförs på nätet och främjar dialog mellan kulturer och utveckling av mjuka färdigheter. Ansökningstiden löper ut 25 April 2024.

Erasmus+ högreutbildning: Ansökningsomgången för Europeiska universitet slutar 31.1.2023

Erasmus+-programmets Europeiska universitet (European Universities) utvecklar högklassig utbildning, forskning och innovationer samt ökar mobiliteten. I högskolenätverken utförs intensivt och...

Erasmus+ högre utbildning: Ansökan för Global mobilitet (KA171) slutar 20.2.2024

Under ansökningsrundan 2024 för Erasmus+ kan stöd sökas för högskolornas utbyte med högskolor i s.k. tredjeländer som inte är associerade till programmet (partnerländer).

PISA 2022: Försämrade kunskaper i nästan alla OECD-länder

Global mobilitet för högskolor – ansökningsanvisningar

Det går att ansöka finansiering också för global mobilitet inom Erasmus+, det vill säga för inkommande och utgående mobilitetsperioder mellan Finland och partnerländer utanför Europa.
Visar 1-10/4135