Mot en ny programperiod för Erasmus+ 2021–2027

Den 7-åriga programperioden för Europeiska unionens nuvarande program utgår i slutet av 2020. Från och med början av 2021 inleds en ny programperiod som fortsätter till slutet av 2027.

Läroplanslabben

Läroplanslabben ordnas enligt läroämnen och teman. Olika teman kan vara till exempel mångsidig kompetens, studieavsnitt och samarbetet som berör högskolor, arbetsliv och internationalisering i gymnasiet. Anmäl dig senast klockan 12 två dagar för labbet.

Förberedelserna inför det nya Erasmus+ -programmet framskrider på många håll

Den nya programperioden för Erasmus+ inleds i januari 2021. Förhandlingarna om programmet pågår ändå fortfarande och det slutliga beslutet om programförordningen förväntas vara klart i november. Noggrannare uppgifter om ansökningsomgångarna våren 2021 fås tidigast i början av december.

GLP2021 – stöd för implementeringen av gymnasiets läroplan

Utbildningsstyrelsen förnyar grunderna för läroplanen som publiceras i samband med gymnasiedagarna i november 2019. Gymnasieundervisningen inleds enligt de nya grunderna i augusti 2021. I tidsplanen för processen har vi tagit i beaktande att det ska finnas så mycket tid som möjligt för det lokala läroplansarbetet.

Music Moves Europe

Music Moves Europe är Europeiska kommissionens initiativ som erbjuder musikbranschen skräddarsydda utlysningar av finansiering, främjar samarbete på politiknivå och aktiv dialog med musikfältet. Därtill utdelas de årliga popmusikprisen Music Moves Europe Talent Awards inom ramen för initiativet. På den här sidan får du mer information om ansökningsomgångarna inom Music Moves Europe och resultaten från dem.

Lösningar vid olämplighet för studier, SORA

Anmälan till allmänna språkexamina

När du anmäler dig till en allmän språkexamen, kontakta examensstället och fråga om det ännu finns lediga platser. Om det ännu finns lediga platser, fyll i anmälningsblanketten och skicka blanketten till examensstället i fråga. Du får anvisningar som gäller anmälningsavgiften från examensstället.
Seminarium

XII Internationaliseringsdagarna för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik - Internationella nätverk för välmående och hållbarhet

Time and location:
12.–13.11.2020
Enrolment period:
21.9.2020 – 30.10.2020 kl 17:00
Hur kan vi påverka och agera ansvarsfullt internationellt? Hur kan vi uppnå välmående tillsammans? XII Internationaliseringsdagarna för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik arrangeras som ett webbinarium 12-13.11.2020

Ackreditering för vuxenutbildning inom Erasmus+

Inom mobilitetsverksamheten (kurser, job shadowing, undervisningsperiod utomlands) erbjuds vuxenutbildningsorganisationerna under programperioden 2021–2027 möjlighet att övergå från enskilda projekt mot mer systematisk, mångårig och mer strategisk internationell verksamhet. Detta sker genom att man ansöker om Erasmus+-ackreditering för organisationen.

Utkast till kunskapskrav för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen

Utkasten till kunskapskrav utarbetas för vitsorden 5,7 och 9. I detta skede är kunskapskrav definierade endast för vitsordet 8. Kunskapskraven beskriver vad en elev som går ut grundskolan ska kunna...
Visar 1-10/2094