Stöter du på frågor som gäller högskoleutbildning för invandrare i ditt arbete? SIMHE-tjänsterna erbjuder stöd

Stöter du på frågor som gäller högskoleutbildning för invandrare i ditt arbete? Frågor som gäller invandrares och asylsökandes högskoleutbildning löses speciellt vid Supporting Immigrants in Higher Education in Finland SIMHE-högskolorna. Högskolorna är tio till antalet.

Högskolornas SIMHE-tjänster

Frågor som gäller invandrares och asylsökandes högskoleutbildning löses speciellt vid ansvarshögskolorna för invandring som får stöd för sitt arbete av undervisnings- och kulturministeriet (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland).

Administration av ackrediterade mobilitetsprojekt (KA121-VET)

KA121 VET, ammatillinen koulutus, raportointi

Administration och rapportering av samarbetsprojekt (KA210 och KA220)

Lyckas med administrationen av Erasmus+-projekten med hjälp av våra anvisningar och viktigaste formulär. På den här sidan hittar du anvisningar och verktyg som du som projektkoordinator för ett...

Programmet TFK

Team Finland Knowledge-programmets mål är att skapa och stärka samarbete mellan finländska högskolor och utvalda destinationsområden och -länder i TFK-nätverket samt att ta fram nya verksamhetsmodeller för samarbetet. Programmet finansierar högskolornas utbildningssamarbete genom samarbets- och mobilitetsprojekt.

Statsunderstöd och finansiering för internationalisering

Utbildningsstyrelsen fördelar utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering. Se pågående finansieringsansökningar.

Europeiska solidaritetskåren bygger en bättre värld

Europeiska solidaritetskåren samlar ihop unga européer för att bygga ett mer jämlikt och rättvist samhälle där de ungas röst hörs. I Europeiska solidaritetskåren kan ungdomar stöda de svagare och lösa sociala utmaningar såväl lokalt som på europeisk nivå.

Kvalitetsmärket (ESC50-QLA)

Kvalitetsmärket (Quality Label) är din organisations inträdesbiljett till programmet Europeiska solidaritetskåren. Alla organisationer som deltar i volontärtjänsten måste ha kvalitetsmärket.

Nytt stödmaterial om beredskap på elavbrott

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial för hur man inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna kan förbereda sig på elavbrott orsakade av eventuell elbrist. Beredskapen är en del av den normala verksamheten och på många ställen har man redan gjort de nödvändiga förberedelserna. Det viktigaste när man förbereder sig på en exceptionell situation är att trygga en så vanlig och trygg vardag som möjligt för barnen, eleverna och de studerande.

Allt fler elever i skolorna ska uppmuntras till att vara med och påverka i gemensamma frågor

Demokrati- och människorättsfostran stärks i skolorna i Finland. I DIOK-pilotprojektet som samordnas av Utbildningsstyrelsen deltar utbildningsanordnare från runt om i Finland. Deras uppgift är att inom sina egna projekt utveckla metoder för att delta och påverka tillsammans med eleverna eleverna under läsåret 2022–2023.
Visar 1-10/3370