KA131 europeisk mobilitet - administration och avtalsbilagor 2021

Utbildning

Erasmus+ online-kontaktseminarium: “Supporting home languages and the languages of schooling with Erasmus+"

Time and location:
2.–4.11.2021
Irlanti (online)
Enrolment period:
28.7.2021 – 15.9.2021 kl 23:59
Erasmus+ online-kontaktseminarium för aktörer inom allmänbildande utbildning. Målet är att ge information och tips för klassrumsarbete som kan främja och ge stöd samtidig för hemspråken och skolans språk.

Digitala lösningar ger flexibilitet i studierna och stärker kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen

Digitala förbindelser har i synnerhet använts för att stödja undervisningen och lärandet på områden där avstånden är långa, såsom i norra Finland och på andra glesbygdsområden. För att undvika...

Bedömning av konst- och färdighetsämnen

De för alla elever gemensamma konst-och färdighetsämnena är musik, bildkonst, slöjd, gymnastik och huslig ekonomi. Den lokala timfördelningen och elevens eventuella egna val inverkar på i vilket skede eleven ska ges det vitsord i konst- och färdighetsämnen som ska antecknas i avgångsbetyget. Se anvisningarna som ska stödja lärarna i slutbedömningen.

Stöd till läroanstalter och lärare för att främja fredsarbete och global fostran

Anslag: 300 000 euro Syftet med fredsarbete och global fostran är att hjälpa människor att förstå de olika realiteterna i världen och väcka viljan hos dem att skapa en mer rättvis och jämlik värld som...
Utbildning

Erasmus+ online-kontaktseminarium för allmänbildande utbildning: "Access All Areas: Pathways for Students Accessing Further Education, Training and Employment in Europe"

Time and location:
7.–8.12.2021
Ireland (online)
Enrolment period:
28.7.2021 – 31.10.2021 kl 23:59
Erasmus+ online-kontaktseminarium för allmänbildande utbildning. Målet är att ge protokoll till elevhandledare om hur man stöder studerandes tillgång till forskarutbildning, praktik och anställningsmöjligheter i Europa.

Programmet TFK

Team Finland Knowledge-programmets mål är att skapa och stärka samarbete mellan finländska högskolor och utvalda destinationsområden och -länder i TFK-nätverket samt att ta fram nya verksamhetsmodeller för samarbetet. Programmet finansierar högskolornas utbildningssamarbete genom samarbets- och mobilitetsprojekt.

Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren samlar europeiska ungdomar och organisationer för att bygga ett jämlikare och rättvisare samhälle.

Statsandelssystemets datainsamlingar

Utbildningsstyrelsen samlar in kostnads- och prestationsdata för statsandelssystemet, kostnadsuppföljning och utvärdering av utbildningen. I samband med registreringsdagen den 20 september samlas...

Ackreditering för allmänbildande utbildning inom Erasmus+

Erasmus+ akkreditointi haku yleissiviställe koulutukselle. Akkreditointia voi hakea päiväkoti, koulu, lukio tai kosortio. Akkreditointi antaa Erasmus+jäsenyyden, jolloin vuosittaisen liikkuvuusrahoituksen haku kevenee ja tuen saati varmistuu. Akkrediointi on vuosille 2021-2027.
Visar 1-10/2785