Muutoksenhaku aikuisten perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen vuoden 2024 rahoituksen perusteena oleviin vuoden 2022 suoritteisiin perustuviin arvioihin

Aikuisten perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen varainhoitovuoden ennakollinen rahoitus määräytyy perustuen varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteutuneisiin...

Syksyn tilastointipäivän perustiedonkeruu postitettu

Opetushallitus on lähettänyt syksyn 2023 tilastointipäivän perustietokyselyn (OPH-2284-2023, 30.8.2023) lähetekirjeen ja koontilistan 1.9.2023. Tiedonkeruulla kerätään tiedot aamu- ja...

Esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä niiden yhteydessä järjestettävän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tietojen poiminnat KOSKI-tietovarannosta valtionosuusrahoitukseen

Liitteenä tiedote koulutuksen järjestäjille esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä niiden yhteydessä järjestettävän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen KOSKI-tietovarantoon...

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakeminen

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakeminen vuodelle 2024 tapahtuu Opetushallituksen sähköisen valtionavustusjärjestelmän kautta. Yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen...

Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen webinaarit, syksy 2023

Tervetuloa esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen syksyn 2023 webinaareihin! Opetushallituksen Valtionosuudet-tiimi järjestää valtionosuusrahoitusta ja syksyn tilastointipäivän 20.9...

Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitus ja KOSKI-tietovarantoon siirtyvät tiedot

Lukiokoulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille tehtyä ohjetta KOSKI-tietovarantoon siirtyvistä tiedoista valtionosuusrahoituksen laskennan ja määräytymisen näkökulmasta on päivitetty.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2023 -julkaisu

Opetushallituksen Valtionosuudet-tiimi on koonnut julkaisun ’Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus, Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2023’. Julkaisussa kerrotaan opetus- ja...

Päätös koskien yksityisten perusopetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen harkinnanvaraista valtionavustusta käyttökustannuksiin vuodelle 2023

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 44 §:n 2 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää ylimääräistä avustusta yksityiselle esi- ja perusopetuksen...

Perusopetukseen valmistavan opetuksen valtionosuusrahoituksen ennakkolaskennan raportit sekä ohjeita raporttien tarkasteluun

Syksyn 2023 tilastointipäivän tiedonkeruun jälkeen Opetushallituksen valtionosuudet palvelu hakee KOSKI-tietovarannosta perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaita koskevat läsnäolotiedot vuodelta...

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen kertyminen aikuisten perusopetuksen oppimäärän kursseista 1.1.2023 alkaen

Tiedotetta päivitetty 7.3.2023 Opetus- ja kulttuuriministeriön uuden linjauksen mukaisesti 1.1.2023 alkaen myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän kerratut kurssit kerryttävät valtionosuusrahoitusta...
Näytetään 1-10/16