Yksityisten esi- ja perusopetuksen järjestäjien ylimääräisen valtionavustuksen hakeminen käyttökustannuksiin vuodelle 2022

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 44 §:n 2 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää ylimääräistä avustusta yksityiselle esi- ja perusopetuksen...

Lukiokoulutuksen tilastointipäivä ja KOSKI-tietojen poiminta

Opetushallituksen Valtionosuudet-tiimi hakee koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten lukiokoulutuksen tilastointipäivän 20.1.2022 opiskelijamäärätiedot ja muut valtionosuusrahoituksen laskentaan...

Esi- ja perusopetuksen kustannuksissa vuonna 2020 pientä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna

Esi- ja perusopetuksen kustannuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Pieni kasvu selittyy yleisellä kustannustason nousulla. Koronapandemia ei kustannuksia kasvattanut: niistä merkittävä osa on opetuksen järjestämisen suoria kustannuksia, kuten palkkoja, joihin esimerkiksi etäopetukseen siirtyminen ei itsessään vaikuta.

Varautuminen ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen, esi- ja perusopetuksen ja vapaan sivistystyön koulutusten vuoden 2021 kustannusten tiedonkeruussa tapahtuviin muutoksiin

Ohjetta päivitetty 30.12.2021. Uutisen alkuperäinen julkaisuaika: 23.6.2021. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 §:n ja vapaasta sivis­tystyöstä annetun lain (632/1998...

Valtionosuusrahoituksen saajien vuoden 2022 yksikköhinnat ja rahoituksen perusteeksi päätetyt suoritemäärät

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätösten mukaiset vuoden 2022 yksikköhintaraportit ja valtionosuuden perusteena olevien suoritteiden määräpäätösraportit ovat luettavissa Opetushallituksen sivuilla...

Tilastointipäivien 20.9.2021 ja 20.1.2021 tiedot ja perustietoraportit ovat valmistuneet

Esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan syksyn tilastointipäivän 20.9.2021 sekä lukiokoulutuksen syksyn tilastointipäivän 20.9.2021 ja kevään 20.1.2021 tilastointipäivän perustietoraportit...

Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitus ja Koski-tietovarantoon siirtyvät tiedot

Ohjetta päivitetty 16.11.2021. Uutisen alkuperäinen julkaisuaika: 21.6.2021. Lukiokoulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille tehtyä ohjetta KOSKI-tietovarantoon siirtyvistä tiedoista...

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset jatkoivat maltillista kasvuaan vuonna 2020

Tuoreet kustannusraportit eivät sisällä suuria yllätyksiä, sillä kehitys on jatkunut samansuuntaisena jo pidempään. Kokonaiskustannusten kasvu oli kummallakin koulutussektorilla parin prosentin luokkaa. Suurimman menoerän muodostivat jälleen opetuksen järjestämiseen liittyvät kulut.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on oikaissut vuoden 2021 valtionosuusrahoitusta

Esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoitusta on oikaistu noin 150 rahoituksen saajan osalta yhteensä yli 40 miljoonalla eurolla johtuen KOSKI-tietovarannon puutteellisista tai virheellisistä...

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2021 -julkaisu

Opetushallituksen Valtionosuudet-tiimi on koonnut julkaisun ’Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus, Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2021’. Julkaisussa kerrotaan opetus- ja...
Näytetään 1-10/13