Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakeminen, korjattu linkki hakuun

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakeminen vuodelle 2023 tapahtuu Opetushallituksen sähköisen valtionavustusjärjestelmän kautta. Yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen...

Syksyn tilastointipäivän perustiedonkeruu postitettu

Opetushallitus on lähettänyt syksyn 2022 tilastointipäivän perustietokyselyn (OPH-1838-2022, 30.8.2022) lähetekirjeen ja koontilistan 31.8.2022. Tiedonkeruulla kerätään tiedot aamu- ja...

Esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä niiden yhteydessä järjestettävän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tietojen poiminnat KOSKI-tietovarannosta valtionosuusrahoitukseen

Liitteenä tiedote koulutuksen järjestäjille esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä niiden yhteydessä järjestettävän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen KOSKI-tietovarantoon...

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2022 -julkaisu

Opetushallituksen Valtionosuudet-tiimi on koonnut julkaisun ’Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus, Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2022’. Julkaisussa kerrotaan opetus- ja...

Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitus ja KOSKI-tietovarantoon siirtyvät tiedot

Lukiokoulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille tehtyä ohjetta KOSKI-tietovarantoon siirtyvistä tiedoista valtionosuusrahoituksen laskennan ja määräytymisen näkökulmasta on päivitetty. Ohjeeseen on...

Esi- ja perusopetuksen kustannuksissa vuonna 2020 pientä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna

Esi- ja perusopetuksen kustannuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Pieni kasvu selittyy yleisellä kustannustason nousulla. Koronapandemia ei kustannuksia kasvattanut: niistä merkittävä osa on opetuksen järjestämisen suoria kustannuksia, kuten palkkoja, joihin esimerkiksi etäopetukseen siirtyminen ei itsessään vaikuta.

Päätös koskien yksityisten perusopetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen harkinnanvaraista valtionavustusta käyttökustannuksiin vuodelle 2022

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 44 §:n 2 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää ylimääräistä avustusta yksityiselle esi- ja perusopetuksen...

Varautuminen ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen, esi- ja perusopetuksen ja vapaan sivistystyön koulutusten vuoden 2021 kustannusten tiedonkeruussa tapahtuviin muutoksiin

Ohjetta päivitetty 30.12.2021. Uutisen alkuperäinen julkaisuaika: 23.6.2021. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 §:n ja vapaasta sivis­tystyöstä annetun lain (632/1998...

Perusopetukseen valmistavan opetuksen jaksojen laskenta valtionosuusrahoitukseen sekä ohjeistusta valmistavan opetuksen jaksojen tallentamisesta ja tiedonsiirroista KOSKI-tietovarantoon

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden toteutuneet läsnäolokuukaudet vuodelta 2019 kysytään rahoituksen laskentaa varten Opetushallituksen perustietokyselyssä syksyllä 2020 ja...

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen vuosikello

Ammatillisen koulutuksen vuosikelloon on koottu kaikki keskeisimmät rahoitukseen liittyvät aikataulut. Vuosikello sisältää sekä valtionosuusrahoituksen, strategiarahoituksen että valtionavustusten...
Näytetään 1-10/10