Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2024 -julkaisu

Opetushallituksen Valtionosuudet-tiimi on koonnut julkaisun ’Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus, Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2024’. Julkaisussa kerrotaan opetus- ja...

Yksityisten esi- ja perusopetuksen järjestäjien ylimääräisen valtionavustuksen hakeminen käyttökustannuksiin vuodelle 2024

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 44 §:n 2 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää ylimääräistä avustusta yksityiselle esi- ja perusopetuksen...

Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen kustannuskyselyn 2024 muutokset

Opetushallituksen kustannustiedonkeruussa käytettäviä lomakkeita tullaan muuttamaan. Yksityisiltä koulutuksen järjestäjiltä ja valtion sekä yliopistojen oppilaitoksilta kerättävien kustannustietojen...

Vuoden 2023 perustietoraportit ovat valmistuneet

Vuoden 2023 perustietoraportit ovat valmistuneet. Valtionosuusrahoituksen syksyn perustiedonkeruussa on kerätty vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten suoritemäärät sekä kuntien...

Koulutuksen kustannukset jatkoivat kasvua myös vuonna 2022

Opetushallitus on julkaissut esi- ja perusopetuksen sekä ammatillisen ja lukiokoulutuksen kustannusraportit vuodelta 2022. Kustannukset nousivat kaikilla koulutusasteilla edelliseen vuoteen verrattuna...

Muutoksenhaku aikuisten perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen vuoden 2024 rahoituksen perusteena oleviin vuoden 2022 suoritteisiin perustuviin arvioihin

Aikuisten perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen varainhoitovuoden ennakollinen rahoitus määräytyy perustuen varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteutuneisiin...

Syksyn tilastointipäivän perustiedonkeruu postitettu

Opetushallitus on lähettänyt syksyn 2023 tilastointipäivän perustietokyselyn (OPH-2284-2023, 30.8.2023) lähetekirjeen ja koontilistan 1.9.2023. Tiedonkeruulla kerätään tiedot aamu- ja...

Esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä niiden yhteydessä järjestettävän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tietojen poiminnat KOSKI-tietovarannosta valtionosuusrahoitukseen

Liitteenä tiedote koulutuksen järjestäjille esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä niiden yhteydessä järjestettävän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen KOSKI-tietovarantoon...

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakeminen

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakeminen vuodelle 2024 tapahtuu Opetushallituksen sähköisen valtionavustusjärjestelmän kautta. Yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen...

Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen webinaarit, syksy 2023

Tervetuloa esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen syksyn 2023 webinaareihin! Opetushallituksen Valtionosuudet-tiimi järjestää valtionosuusrahoitusta ja syksyn tilastointipäivän 20.9...
Näytetään 1-10/21