Vuoden 2023 ja vuoden 2022 asukaskohtainen kunnan rahoitusosuus

Opetus- ja kulttuuritoimen kustannusten rahoitukseen osallistuvat kunnat ja valtio yhdessä. Vuodelle 2023 laskettu lukiokoulutuksen kunnan rahoitusosuus on 93,66 euroa/asukas. Lukiokoulutuksen kunnan...

Luupin alla: Perusopetuksen kiinteistökustannukset

Kiinteistökustannukset ovat lasten ja nuorten 9-vuotisen perusopetuksen järjestämisen kustannuksissa toiseksi suurin kuluerä opetuksen jälkeen. Vuonna 2021 kiinteistökustannusten osuus oli noin neljännes.

Koulutuksen kustannukset jatkavat kasvuaan – kustannukset nousivat merkittävästi vuonna 2021

Esi- ja perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset kasvoivat yhteensä 5 % vuodesta 2020 vuoteen 2021. Kustannukset olivat noin 9 miljardia euroa vuonna 2021. Tämä...

Tilastointipäivän 20.9.2022 tiedot ja perustietoraportit ovat valmistuneet

Esi- ja perusopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan syksyn tilastointipäivän 20.9.2022 perustietoraportit ovat valmistuneet ja julkaistu opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän...

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt vapaan sivistystyön lisärahoituksesta ja oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön valtionosuuden korotuksen tarkistuksesta

Vapaan sivistystyön lisärahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt 21.10.2022 vuoden 2022 valtionosuuden perusteena käytettävien suoritteiden määrän vahvistamisesta. Maahanmuuttajien...

Esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä niiden yhteydessä järjestettävän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tietojen poiminnat KOSKI-tietovarannosta valtionosuusrahoitukseen

Liitteenä tiedote koulutuksen järjestäjille esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä niiden yhteydessä järjestettävän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen KOSKI-tietovarantoon...

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2022 -julkaisu

Opetushallituksen Valtionosuudet-tiimi on koonnut julkaisun ’Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus, Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2022’. Julkaisussa kerrotaan opetus- ja...

Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitus ja KOSKI-tietovarantoon siirtyvät tiedot

Lukiokoulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille tehtyä ohjetta KOSKI-tietovarantoon siirtyvistä tiedoista valtionosuusrahoituksen laskennan ja määräytymisen näkökulmasta on päivitetty. Ohjeeseen on...

Esi- ja perusopetuksen kustannuksissa vuonna 2020 pientä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna

Esi- ja perusopetuksen kustannuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Pieni kasvu selittyy yleisellä kustannustason nousulla. Koronapandemia ei kustannuksia kasvattanut: niistä merkittävä osa on opetuksen järjestämisen suoria kustannuksia, kuten palkkoja, joihin esimerkiksi etäopetukseen siirtyminen ei itsessään vaikuta.

Varautuminen ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen, esi- ja perusopetuksen ja vapaan sivistystyön koulutusten vuoden 2021 kustannusten tiedonkeruussa tapahtuviin muutoksiin

Ohjetta päivitetty 30.12.2021. Uutisen alkuperäinen julkaisuaika: 23.6.2021. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 §:n ja vapaasta sivis­tystyöstä annetun lain (632/1998...
Näytetään 1-10/11