Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitus / Koski-tietovarantoon siirtyneet tiedot 20.1.2021 ja 20.9.2020

Liitteenä Opetushallituksen tiedote OPH-531-2021 (24.3.2021) lukiokoulutuksen KOSKI-tietovarantoon siirtyneistä tiedoista ja niiden käytöstä valtionosuusrahoituksen laskennassa. Tiedote on tarkoitettu...

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuspäätökset 2021 sekä esi-ja perusopetuksen yksikköhinnat 2021 postitettu 15.1.2021

Seuraavat päätökset on postitettu 15.1.2021 (liitteenä): -Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille...

Yksityisten perusopetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen ylimääräisen valtionavustuksen hakeminen käyttökustannuksiin vuodelle 2021

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 44 §:n 2 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää ylimääräistä avustusta yksityiselle esi- ja perusopetuksen...

Aamu- ja iltapäivätoiminnan avustus, joka maksetaan valtionosuusmaksatuksen yhteydessä 11.2.2021 (päätös liitteenä)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erillisen harkinnanvaraisen valtionavustuksen kaikille vuonna 2020 aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestäneille kunnille kompensoimaan koronasta johtuvaa...

LUKIOKOULUTUKSEN 20.1.2021 PERUSTIEDOT KOSKI-TIETOVARANNOSTA

Opetushallituksen Valtionosuudet-tiimi hakee lukiokoulutuksen tilastointipäivän 20.1.2021 opiskelijamäärätiedot ja edellisenä lukukautena (1.8.-31.12.2020) suoritettujen rahoituksen...

VALTIONOSUUDEN SAAJIEN VUODEN 2021 YKSIKKÖHINNAT JA RAHOITUKSEN PERUSTEEKSI PÄÄTETYT SUORITEMÄÄRÄT

Valtionosuuden saajien vuoden 2021 yksikköhinnat ja rahoituksen perusteeksi päätetyt suoritemäärät Opetus- ja kulttuuriministeriön päätösten mukaiset vuoden 2021 yksikköhintaraportit ja valtionosuuden...

TILASTOINTIPÄIVÄN 20.9. TIEDOT JA RAPORTIT

Syksyn tilastointipäivän 20.9.2020 raportit ovat valmistuneet. Raportit

VALTIONOSUUKSIEN MÄÄRÄYTYMISEEN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA ON JULKAISTU SIVUILLAMME

Kaikki vuoden 2021 valtionosuuden/rahoituksen perusteena toimivat yksikköhinta- ja suoritemääräpäätösraportit ovat luettavissa Opetushallituksen sivuilla osoitteessa https://www.oph.fi/fi/palvelut...

KOSKI-data tietolähteeksi koulutustilastointiin ja valtionosuusrahoituksen laskentaan

KOSKI-tietovaranto sisältää valtakunnallisia esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja. Koulutuksen järjestäjät ovat tallentaneet tietoja...

Perusopetukseen valmistavan opetuksen jaksojen laskenta valtionosuusrahoitukseen sekä ohjeistusta valmistavan opetuksen jaksojen tallentamisesta ja tiedonsiirroista KOSKI-tietovarantoon

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden toteutuneet läsnäolokuukaudet vuodelta 2019 kysytään rahoituksen laskentaa varten Opetushallituksen perustietokyselyssä syksyllä 2020 ja...
Näytetään 1-10/13