Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset jatkoivat maltillista kasvuaan vuonna 2020

Tuoreet kustannusraportit eivät sisällä suuria yllätyksiä, sillä kehitys on jatkunut samansuuntaisena jo pidempään. Kokonaiskustannusten kasvu oli kummallakin koulutussektorilla parin prosentin luokkaa. Suurimman menoerän muodostivat jälleen opetuksen järjestämiseen liittyvät kulut.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on oikaissut vuoden 2021 valtionosuusrahoitusta

Esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoitusta on oikaistu noin 150 rahoituksen saajan osalta yhteensä yli 40 miljoonalla eurolla johtuen KOSKI-tietovarannon puutteellisista tai virheellisistä...

Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitus ja Koski-tietovarantoon siirtyvät tiedot

Ohjetta päivitetty 30.6.2021. Uutisen alkuperäinen julkaisuaika: 21.6.2021. Lukiokoulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille on tehty uusi ohje KOSKI-tietovarantoon siirtyvistä tiedoista...

Varautuminen ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen, esi- ja perusopetuksen ja vapaan sivistystyön koulutusten vuoden 2021 kustannusten tiedonkeruussa tapahtuviin muutoksiin

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 §:n ja vapaasta sivis­tystyöstä annetun lain (632/1998) 21§:n mukaan valtionosuuden saajan tulee ilmoittaa val­tion­apuvi­ranomai...

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2021 -julkaisu

Opetushallituksen Valtionosuudet-tiimi on koonnut julkaisun ’Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus, Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2021’. Julkaisussa kerrotaan opetus- ja...

Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitus / Koski-tietovarantoon siirtyneet tiedot 20.1.2021 ja 20.9.2020

Liitteenä Opetushallituksen tiedote OPH-531-2021 (24.3.2021) lukiokoulutuksen KOSKI-tietovarantoon siirtyneistä tiedoista ja niiden käytöstä valtionosuusrahoituksen laskennassa. Tiedote on tarkoitettu...

Perusopetukseen valmistavan opetuksen jaksojen laskenta valtionosuusrahoitukseen sekä ohjeistusta valmistavan opetuksen jaksojen tallentamisesta ja tiedonsiirroista KOSKI-tietovarantoon

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden toteutuneet läsnäolokuukaudet vuodelta 2019 kysytään rahoituksen laskentaa varten Opetushallituksen perustietokyselyssä syksyllä 2020 ja...

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen vuosikello

Ammatillisen koulutuksen vuosikelloon on koottu kaikki keskeisimmät rahoitukseen liittyvät aikataulut. Vuosikello sisältää sekä valtionosuusrahoituksen, strategiarahoituksen että valtionavustusten...
Näytetään 1-8/8