Käsityön oppimis- ja työympäristön suunnitteluopas

Oppaan laadinnassa asiantuntijoina mukana olivat professori Eila Lindfors, väitöskirjatutkija Juha Jaatinen sekä käsityön opettajat Mika Korhonen, Janne Marjamaa ja Johanna Säilä. Lisäksi työryhmässä...

Käsityön oppimis- ja työympäristön suunnitteluopas, sisällysluettelo ja muutokset

Musiikin opetustilojen suunnitteluopas

Tämän oppaan tavoite on avata oppimisympäristön osatekijöitä peruskoulun alkuopetuksesta aina ammattiopintojen kynnykselle. Niiden hahmottaminen on avain musiikin opetustilojen suunnitteluun...

Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas

Kuvataide on luonteeltaan taide-, viestintä-, kulttuuri-, tieto- ja taitoaine. Kuvataiteen opetuksessa ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset tavoitteet toteutuvat samanaikaisesti kuvallisissa...

Suunnitteluassistenttikoulutus uudistuu – teknisen suunnittelun perustutkinnon perusteet voimaan 1.8.2024

Uudistuksen keskeinen sisältö Tutkinnon muodostuminen mahdollistaa aiempaa laajemman ja joustavamman valinnaisuuden, kun valinnaisia tutkinnon osien valintaa ei enää rajata toimialoittain. Tutkinnon...

Opetushallitus julkaisi uutta tukimateriaalia käsityön oppimis- ja työympäristön suunnitteluun

Oppaan laadinnassa on asiantuntijoina ollut mukana laaja joukko käsityön opettajia sekä tutkijoita ja talotekniikan insinöörejä. Oppaan kaksi ensimmäistä lukua on tarkoitettu opetuksen...

9. Kirjallisuutta ja lisätietoa

Tutustu käsityön oppimisympäristön suunnitteluoppaan pohjana käytettyyn kirjallisuuteen ja muihin lähteisiin.

8. Toteutettuja käsityön oppimis- ja työympäristöjä

Tälle sivulle kerätään esimerkkejä toteutuneista käsityön oppimisympäristöistä vuosiluokilla 1-9 sekä lukioissa ja esitellään tiloihin liittyviä pedagogisia suunnitelmia. Toteutuneiden hankkeiden joukossa on sekä uudisrakentamiskohteita että korjausrakentamiskohteita. Tutustu erilaisiin käsityön oppimis- ja työympäristöjen ratkaisuihin avoimin mielin!

Koulutusta käsityön opetukseen

Tälle sivulle on koottu käsityön opetukseen liittyviä koulutusdiastoja Diasto esitettiin koulutuksenjärjestäjän tilauskoulutuksessa keväällä 2022. Diastoa on päivitetty vuonna 2023 6. vuosiluokan...

Käsityön opetuksen järjestäminen

Perusopetuslaki (628/1998) määrittää käsityön perusopetuksessa opetettavaksi kaikille yhteiseksi oppiaineeksi. Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden mukaan käsityö on yksi yhtenäinen oppiaine...
Näytetään 1-10/26