Hyppää pääsisältöön

Tietoa kansainvälistymisrahoituksesta


Opetushallitus tukee suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme toimialallamme Euroopan unionin ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa.

Kansainvälisyys kannattaa ja se kuuluu kaikille. Löydät sivuiltamme monia mahdollisuuksia organisaation toiminnan kehittämisestä vastavalmistuneen harjoittelumahdollisuuksiin ulkomailla. Tutustu tarkemmin kansainvälisiin ohjelmiimme, avoimiin hakuihin sekä erilaisiin tukimuotoihimme.

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, joka rahoittaa eurooppalaista yhteistyötä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Euroopan solidaarisuusjoukot

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmassa nuoret pääsevät tukemaan heikompia ja ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita niin paikallisesti kuin Euroopan laajuisesti.

alt-text (optional, uses title if not set)

Korkeakoulutuksen kansainvälistymisen tuki

Opetushallitus tukee korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä erilaisilla rahoitusohjelmilla. Monessa ohjelmassa keskeistä on verkostoyhteistyö.

alt-text (optional, uses title if not set)

Luova Eurooppa

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee audiovisuaalisen alan sekä kulttuurin ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Nordplus

Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee koulutusyhteistyötä Pohjoismaissa, Baltiassa ja itsehallintoalueilla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Nordic Master

Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordic Master -ohjelma tukee korkeakoulujen yhteisiä pohjoismaisia maisteriohjelmia.

Tukea työhön ja harjoitteluun

Kansainvälinen EDUFI-harjoittelu

Jos opiskelet korkeakoulussa tai olet vastavalmistunut, voit hakea Opetushallituksen kautta työharjoitteluun ulkomaille. EDUFI-harjoittelu tukee opintojasi ja kasvattaa ammattitaitoasi. Saat meiltä myös apurahan harjoitteluasi varten. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa.

Virkamiesvaihto

Virkamiesvaihto-ohjelmilla tuetaan ja edistetään valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistymistä ja henkilöstön kehittämistä. Valtionhallinnon työntekijä voi työskennellä omalla hallinnonalallaan lyhytaikaisesti ulkomailla.

Suomen kielen ja kulttuurin opinnot ulkomaisissa yliopistoissa

Tuemme ja vahvistamme Suomen kielen ja kulttuurin asemaa muualla kuin Suomessa toimivissa yliopistoissa. Tarjoamme tukea niin yliopistoille, opettajille, opiskelijoille kuin jatko-opiskelijoillekin.

Jatko-opiskelu- ja tutkimusapurahat Suomeen

EDUFI Fellowship

Etsitkö apurahaa ulkomaisen väitöskirjatutkijan rekrytoimiseen? EDUFI Fellowship -apuraha on tarkoitettu erityisesti Suomessa tapahtuvan väitöskirjatyöskentelyn alkurahoitukseen.

EDUFI Winter School

EDUFI Winter School – talvikoulu venäläisille ja ukrainalaisille jatko-opiskelijoille on viikon mittainen poikkitieteellinen seminaari. Talvikoulun opettajat ovat suomalaisissa yliopistoissa työskenteleviä huippututkijoita, jotka edustavat eri tieteenaloja vuosittain vaihtuvien teemojen mukaan.

The Finnish Government Scholarship Pool -apuraha

The Finnish Government Scholarship Pool -apurahat on tarkoitettu tohtoritason jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön suomalaisissa yliopistoissa ja valtion tutkimuslaitoksissa.