Hoppa till huvudinnehåll

Stöd för internationalisering


Utbildningsstyrelsen stöder internationalisering av det finländska samhället. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att verkställa och informera om Europeiska unionens program inom vårt förvaltingsområde i Finland.

Obs! Den här sidan är under arbete och de finns länkar som tills vidare leder till finska sidan. Vi fyller på med svenskspråkigt material så fort som möjligt.

Internationalisering lönar sig och är till för alla. Oavsett om du vill utveckla verksamheten vid din organisation eller nyligen har fått din examen och letar efter praktikmöjligheter utomlands, så har vi många olika möjligheter att erbjuda. Läs mer om våra internationella program, pågående ansökningar och olika stödformer.

Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ är Europeiska unionens utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram, som finansierar europeiskt samarbete.

Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren

I programmet Europeiska solidaritetskåren får unga stötta svagare och lösa samhälleliga utmaningar såväl lokalt som på europeiskt plan.

Internationaliseringsstöd till högskolor

Internationaliseringsstöd till högskolor

Utbildningsstyrelsen stöder högskolornas internationella samarbete med olika finansieringsprogram. Nätverkssamarbete är centralt i många program.

Kreativa Europa

Kreativa Europa

EU-programmet Kreativa Europa stöder europeiskt samarbete inom den audiovisuella sektorn och de kulturella och kreativa sektorerna.

Nordplus

Nordplus

Nordiska ministerrådet stöder utbildningssamarbete i Norden, Baltikum och de självstyrande områdena.

Nordic Master

Nordic Master

Nordiska ministerrådets Nordic Master-program stöder högskolornas gemensamma nordiska magisterprogram.

Stöd för projekt, arbete och praktik

Transatlantic Classroom-programmet för gymnasier

Det transatlantiska samarbetet förstärks i och med ett nytt program riktat till gymnasier. Utbytesprogrammet främjar samarbete mellan gymnasier i Finland och USA, mobilitet samt delområdena inom mångsidig kompetens i grunderna för gymnasiets läroplan.

Internationell EDUFI-praktik

Om du studerar vid en högskola eller nyligen har fått din examen, kan du ansöka om praktik utomlands genom Utbildningsstyrelsen. EDUFI-praktiken stöder dina studier och utökar dina yrkeskunskaper. Du får också ett stipendium för praktikperioden av oss. Det är ansökningstid två gånger per år.

Studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet

Utbildningsstyrelsen har i uppgift att förstärka ställningen för finska språket och Finlands kultur vid universitet utanför Finland. Vi erbjuder stöd till såväl universitet, lärare, studerande som forskarstuderande.

Tjänstemannautbyte

Programmen för tjänstemannautbyte stöder och främjar internationalisering och personalutveckling bland statsanställda. Anställda inom statsförvaltningen kan arbeta kortvarigt utomlands inom sitt eget förvaltningsområde.

Stipendier för fortsatta studier och forskning i Finland

EDUFI Fellowship

Letar du efter stipendier för att rekrytera utländska doktorander? EDUFI Fellowship-stipendiet är avsett som startfinansiering speciellt för doktorandstudier i Finland.

EDUFI Winter School

EDUFI Winter School är ett veckolångt tvärvetenskapligt seminarium för ryska och ukrainska forskarstuderande. Vinterskolans lärare är toppforskare från finländska universitet som representerar olika vetenskapsområden enligt teman som varierar från år till år.

The Finnish Government Scholarship Pool-stipendium

The Finnish Government Scholarship Pool-stipendierna är avsedda för fortsatta studier på doktorsnivå och forskning vid universitet och statliga forskningsinstitut i Finland.