Oppivelvollisuuden laajentumisen toteutumisen varmistamiseksi Opetushallitus rakentaa uuden sähköisen palvelun, jossa oppivelvollisuutta valvovat virkailijat voivat seurata oppijan tilannetta koko oppivelvollisuusiän ajan. Uusi palvelu rakennetaan virkailijan Opintopolun kokonaisuuden yhteyteen.

Valpas-palvelun kautta oppivelvollisuutta valvovat virkailijat pystyvät tarkastelemaan tietoja liittyen oppivelvollisen koulutukseen hakeutumiseen, opiskeluoikeuksiin sekä koulutuksen maksuttomuuteen. Lisäksi palvelun kautta voi tehdä tarvittavat ilmoitukset vastuuketjun seuraavalle toimijalle ja merkitä tiedon oppivelvollisuuden keskeyttämisestä. 

Valpas-palvelun toiminta-ajatuksena on tukea vastuuketjua, jossa oppivelvollinen pyritään saattamaan ohjaus- ja valvontavelvolliselta seuraavalle, jotta oppivelvollisen osalta on koko ajan olemassa joku taho, joka valvoo oppivelvollisuuden toteutumista.

Käyttäjäryhmät

  • perusopetuksen järjestäjät (mukaan lukien opot valvontatehtävien osalta)
  • toisen asteen koulutuksen järjestäjät
  • nivelvaiheen koulutuksen järjestäjät
  • kansanopistot

- näkymä oppivelvollisen hakeutumiseen, opiskeluoikeuksiin, maksuttomuuksiin vaikuttaviin ja oppivelvollisuuden keskeytymisiin liittyviin tietoihin. 

  • asuinkunnan virkailijat

- kokonaisvaltainen näkymäoppivelvollisen hakeutumiseen, opiskeluoikeuksiin, maksuttomuuksiin vaikuttaviin ja oppivelvollisuuden keskeytymisiin liittyviin tietoihin sekä oikeus tehdä. kirjaukset mahdollisten yleiseen oppivelvollisuuteen liittyvien keskeytymisten osalta.

  • oppivelvollinen ja tämän huoltaja 

- näkymä omiin tietoihin, joista näkyy koulutustoimijan maksuttomuuspäätökset, oppivelvollisuuden keskeytymiset, oppivelvollisuuden päättyminen sekä tehdyt ilmoitukset. 

Valpas-palvelu koostaa tietoa muista Opintopolun palveluista näyttämistä varten. Näistä keskeisimpiä ovat opiskelijavalintarekisteri, KOSKI-tietovaranto, oppijanumerorekisteri ja oppivelvollisuusrekisteri. Palveluun kirjautuminen vaatii vahvaa tunnistautumista, ja kehittämisessä huomioidaan olemassa olevat tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset.

Kehittämisen ja käyttöönoton aikataulu

Valpas-palvelun toiminnallisuuksia tullaan vaiheistamaan ja osa toiminnallisuuksista tullaan tekemään jatkokehityksenä. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään peruskoulun järjestäjän (ml. opon valvontanäkymät) sekä asuinkunnan tarvitsemat osat. Näiden valmistumisaikataulu on kevään ja kesän 2021 aikana.

Toisessa vaiheessa tehdään nivelvaiheen, kansanopistojen ja toisen asteen koulutusten järjestäjien tarvitsemat osat. Näiden valmistumisaikataulu on arvioitu kesäksi ja syksyksi 2021.
Palvelun käyttöönotto edellyttää koulutuksenjärjestäjiltä ja kuntatoimijoilta organisaation sisäistä tehtävien läpikäyntiä, keille kunnan virkailijoille oppivelvollisuuden valvontaan liittyvät tehtävät kuuluvat uuden oppivelvollisuuslain astuessa voimaan.

Valpas-palvelun käyttöönottoon liittyen toimijoille tullaan tarjoamaan ohjeet ja koulutustilaisuuksia sekä webinaaritallenteet keväästä 2021 alkaen.