Uppföljnings- och tillsynstjänsten för läroplikten Valpas är en tjänst som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Med tjänsten kan utbildningsanordnarna och boendekommunernas tjänsteinnehavare som övervakar fullgörandet av läroplikten följa upp elevens eller den studerandes situation under hela läropliktsåldern. Valpas-tjänsten bygger på att den ska stödja den kedja av aktörer som har hand om att följa upp och övervaka fullgörandet av läroplikten i enlighet med läropliktslagen som trädde i kraft 1.8.2021. Med hjälp av tjänsten är det möjligt att försäkra sig om att det hela tiden finns en aktör som övervakar hur läroplikten för den unga förverkligas.

Valpas är en del av tjänsteportalen Studieinfo och samlar information från de övriga tjänsterna i Studieinfo för visning av uppgifter i anslutning till uppföljning och övervakning av läroplikten. De viktigaste av dessa är antagningsregistret, den nationella informationsresursen för undervisning och utbildning KOSKI, studentnummerregistret och läropliktsregistret.
För att logga in i tjänsten krävs stark autentisering och i utvecklingen av Valpas har man iakttagit kraven som gäller dataskydd och informationssäkerhet.

Med hjälp av tjänsten kan anordnare av grundläggande utbildning, utbildning i övergångsskedet och utbildning på andra stadiet samt boendekommunens tjänsteinnehavare granska den läropliktigas uppgifter som berör ansökan till utbildning, studierätter och utbildningens avgiftsfrihet. Via tjänsten kan man också ge information som följande aktör i ansvarskedjan behöver och boendekommunens tjänsteinnehavare kan föra in uppgifter om avbrott i läroplikten.

Den läropliktiga och hens vårdnadshavare kan granska sina egna eller sitt barns uppgifter i Valpas-tjänsten genom att logga in i tjänsten Min Studieinfo.
Anvisningar för användningen av tjänsten för utbildningsanordnare och boendekommunens tjänsteinnehavare finns i eDuuni.

Kontaktuppgifter vid tekniska frågor gällande användningen av Valpas-tjänsten:
valpas-tekninen-tuki(at)oph.fi.