Suomalaisen ammatillisen koulutuksen järjestelmä on joustava ja tarjoaa Ukrainasta Suomeen sotaa paenneille nuorille ja aikuisille yksilöllisiä mahdollisuuksia opintoihin. Tällä sivulla kerrotaan ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista ja opiskelun tuesta.
Opettaja ohjeistaa opiskelijoita tabletti kädessä.

Päivitetty 31.5.2022

Ukrainasta saapuu nuoria ja aikuisia eri puolille Suomea, ja pakenevien määrä varmasti kasvaa. Osa ukrainalaisista suuntaa Suomesta muualle Eurooppaan, osa muuttaa Suomen rajojen sisällä asuinpaikasta toiseen, osa on löytänyt pysyvämmän asuinpaikan heti tultuaan.

Ukrainasta paenneilla on mahdollisuus hakea tilapäistä suojelua. Ukrainalaisten maahantuloa koskevista periaatteista saa lisätietoa sisäministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Maahanmuuttoviraston sivuilta.