On tärkeää, että Ukrainasta Suomeen sotaa paenneille nuorille tarjotaan nopeasti mahdollisuus jatkaa opiskelua. Tälle sivulle on koottu tietoa lukiokoulutuksen mahdollisuuksista.
Kuvituskuva: oppilaita luokassa

Päivitetty 13.10.2023

Ukrainasta paenneilla on mahdollisuus hakea Suomessa tilapäistä suojelua. Tilapäistä suojelua koskevista asioista saa lisätietoa Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Kun tilapäistä suojelua saava henkilö on oleskellut Suomessa vähintään vuoden ajan ja hänen oleskelulupaansa on jatkettu, hän voi hakea Digi- ja väestötietovirastolta kotikuntaa. Henkilö voi itse valita uuden kotikunnan, mikä voi vaikuttaa kunnissa palvelujen tarpeeseen. 

Lukiokoulutukseen on vapaa hakeutumisoikeus. Ukrainasta paenneet henkilöt voivat hakea lukio-opintoihin samoin edellytyksin kuin Suomen kansalaiset. Lukiokoulutukseen hakeutuvalta edellytetään lukiolain 21 §:ssä mainitut edeltävät opinnot sekä riittävä oppilaitoksen opetuskielen taito. Opiskelijaksi ottamisesta oppilaitokseen päättää koulutuksen järjestäjä arvioituaan hakijan edellytykset lukio-opintojen suorittamiseen. Myöskään 1.8.2022 alkaneeseen tutkintokoulutukseen valmentavaan (TUVA) koulutukseen ei ole hakeutumisrajoituksia. 

Opintoja voi suorittaa nuorten lukiokoulutuksen lisäksi myös aikuisten lukiokoulutuksessa. Alle 18-vuotias hakija voidaan ottaa suorittamaan aikuisille tarkoitettua lukiokoulutuksen oppimäärää ainoastaan hakijan terveydentilaan tai henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen liittyvästä perustellusta syystä. 

Kunnan tulee tiedottaa oikeudesta koulutukseen ja kertoa kunnan palveluista sekä siitä, miten niiden piiriin hakeudutaan.

16-18-vuotiaiden tukemisesta tutkintokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa (TUVA), ammatillisessa koulutuksessa, vapaan sivistystyön koulutuksessa ja aikuisten perusopetuksessa löytyy tarkemmin tietoa Opetushallituksen tukimateriaaleissa. Löydät hyödylliset linkit tämän sivun lopusta.