Tutustu ja lataa sivulta katsomusaineiden opetuksen järjestämisen vaihtoehtoja kattavasti avaavat taulukot.

Katsomusaineiden opetuksen järjestäminen perusopetuksessa

Seuraava taulukko avaa sitä, mihin oppiaineeseen tai uskonnon oppimäärään oppilaan täytyy tai on mahdollista osallistua, jos hän

  • kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon?
  • kuuluu ortodoksiseen kirkkokuntaan (Suomen ortodoksinen kirkko)?
  • kuuluu johonkin muuhun Suomessa rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan (kuin evankelis-luterilainen kirkko tai Suomen ortodoksinen kirkko)?
  • ei kuulu mihinkään Suomessa rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Lataa taulukko alta:


Katsomusaineiden opetuksen järjestäminen lukiossa

Seuraava taulukko avaa sitä, mihin oppiaineeseen tai uskonnon oppimäärään opiskelijan täytyy tai on mahdollista osallistua, jos hän

  • kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon?
  • kuuluu ortodoksiseen kirkkokuntaan (Suomen ortodoksinen kirkko)?
  • kuuluu johonkin muuhun Suomessa rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan (kuin evankelis-luterilainen kirkko tai Suomen ortodoksinen kirkko)?
  • ei kuulu mihinkään Suomessa rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Lataa taulukko alta: