Pitkän ja lyhyen matematiikan Lops-tukimateriaalit avaavat oppimäärien moduulien sisältöjä. Tukimateriaaleissa annetaan esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen voi toteutua matematiikan sisältöjen avulla ja kuinka opiskelijan ohjelmistotaitoja voidaan kehittää opintojen edetessä.
Näppäimistö ja laskin