Opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan. Tällä sivulla voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelman perusteisiin taiteen perusopetuksen laajasta ja yleisestä oppimäärästä. Lisäksi voit tarkastella aikaisempia perusteasiakirjoja.