Erityistarve ei ole este kansainvälistymiselle. Opiskelija tai korkeakoulun henkilökuntaan kuuluva voi saada vaihtoapurahan lisäksi ylimääräistä taloudellista tukea osallistuakseen kansainväliseen vaihtoon. Esteettömyystukea voi saada useissa Opetushallituksen ohjelmissa. Erasmus+ -ohjelman kaudella 2021-2027 vastaavaa tukea myönnetään osallisuustuen nimellä.
Nuoria ihmisiä

Esteettömyys- tai osallisuustuki on tarkoitettu mahdollistamaan vaihto silloin kun jokin erityistarve aiheuttaa vaihtojaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea. Erityistarve voi johtua vammasta, psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta, oppimisvaikeudesta, henkilökohtaisesta tilanteesta tai muusta vastaavasta syystä. Hakuprosessi on täysin luottamuksellinen.

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi esteettömään asumiseen, liikkumiseen tai opiskeluun liittyviin erityisjärjestelyihin, kuten oppimateriaaleihin tai avustajien ja valmistelevien vierailujen kustannuksiin. Hakemus on helppo täyttää ja riittää, että terveydellisestä esteestä aiheutuvat kulut arvioidaan suuntaa-antavasti. Tuen tarve ja laatu vaihtelevat yksilöllisesti, joten myönnettävä tukisumma päätetään Opetushallituksessa aina tapauskohtaisesti.