Ohjelma on tarkoitettu suomalaisille ja yhdysvaltalaisille lukioille: opiskelijoille ja koulun henkilökunnalle.

Osallistujat työskentelevät valitun teeman parissa ja kehittävät koulun toimintaa yhteistyössä. Ohjelman rahoitetuissa hankkeissa toiminta voi olla esimerkiksi opiskelijoiden yhteistä työskentelyä, lyhyitä liikkuvuusjaksoja, henkilöstön opetusjaksoja ja työn varjostusta kohdemaassa. Toiveena on, että koulut tekevät myös virtuaalista yhteistyötä. Lukio(i)ta ohjelmassa edustaa kunta, joka lähettää hakemuksen Opetushallituksen valtionavustusjärjestelmän kautta.

Hakijan ja hankkeessa mukana olevien lukioiden tulee ilmoittaa valittu/valitut yhteistyökoulu(t) Yhdysvalloissa hakemuksessa. Osallistuvat lukiot huolehtivat itse hankkeen matka- ja muista järjestelyistä. 

Yhteistyökouluja voi olla useampi samasta kunnasta Suomessa. Kunta voi jättää useamman hakemuksen, jos kiinnostuneita lukioita on enemmän kuin yksi.

 

Liitteet