Kuva siitä, miten saan tietoa osallistumismahdollisuuksista

Osallistumalla Opetushallituksen kehittämistyöhön ja antamalla palautetta pystyt vaikuttamaan Opetushallituksen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Kerromme erilaisista osallistumismahdollisuuksista Opetushallituksen verkkosivuilla, uutiskirjeissä ja sosiaalisen median kanavissa.

Voit myös tilata Opetushallituksen asiakaspulssi-uutiskirjeen, johon koostetaan tietoa eri osallistumismahdollisuuksista, esimerkiksi kyselyistä, tapahtumista ja lausuntopyynnöistä.

Noudatamme osallistamisessamme seuraavia periaatteita

Yhdenvertaisuus

  • Edistämme yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia.
  • Varmistamme että kehittämistyössä kuullaan kaikkia kehittämisen kannalta keskeisiä sidosryhmiä.

Tavoitteellisuus

  • Hyödynnämme saamiamme palautteita kehityksessä.
  • Seuraamme osallisuuden toteutumista ja kehitämme toimintaamme.

Avoimuus

  • Kerromme aktiivisesti mahdollisuuksista osallistua toimintamme kehittämiseen.
  • Viestimme työskentelyn tuloksista ja jatkotoimenpiteistä.