Oppaat ja käsikirjat

Digitaalinen osaaminen ammatillisessa koulutuksessa - opas osaamisen sanoittamiseen

Digitaalisuus Koulutuksen kehittäminen Opetus ja ohjaus Ammatillinen koulutus
Kannen kuva

Digitaalinen osaaminen ammatillisessa koulutuksessa - opas osaamisen sanoittamiseen
(pdf, 1011.2 KB)

Lataa

Digitaalinen osaaminen ammatillisessa koulutuksessa - opas osaamisen sanoittamiseen -julkaisun tavoitteena on tukea toisen asteen ammatillisen koulutuksen sisältöjen kehittämistä digitalisaation edistämisen näkökulmasta eri toimialoilla. Siihen on koottu tietoa ammatillisen koulutuksen eri aloilla ja tutkintotyypeissä (perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) tarvittavasta digitaalisesta osaamisesta. Opas on suunnattu ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevien ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien ohella erityisesti ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteiden sisältöuudistusprojekteissa toimiville. Se sisältää Digikompassin digitaalisen osaamisen määrittelyä tukevaa aineistoa ja ehdotusaihioita ammattitaitovaatimuksiksi hyödynnettäväksi soveltuvin osin. Lisäksi julkaisussa on tietoa uusista kehittyvistä teknologioista ja niiden hyödyntämistä edistävistä muista julkaisuista ja aineistoista.  

Julkaisuun on koottu myös Uusin työelämässä tarvittava ammatillinen digiosaaminen -projektissa toteutetun kyselyn vastaukset, joissa on arvioitu kehittyvien teknologioiden merkitystä ammatillisen koulutuksen eri toimialoilla. Oppaassa muodostetaan digitaalisen osaamisen tilannekuvaa ammatillisen koulutuksen valtakunnallisten tutkintojen perustemääräysten osalta. Esiin on nostettu esimerkinomaisesti tutkinnon osia, jotka mahdollistavat digitaalisen osaamisen kehittämisen. 
 
Julkaisu on kirjoitettu osana Opetushallituksen käynnistämää Uusin työelämässä tarvittava ammatillinen digiosaaminen -projektia, jota Opetushallitus toteutti yhteistyössä Hämeen ammatti-instituutti Oy:n (Hami) ja HAMK Edun kanssa ajalla 1.1.2022 - 31.12.2022. 
 

Tekijät
Henry Paananen, Minna Taivassalo, Tomi Raitanen, Ari-Pekka Nieminen
Julkaisuvuosi
2023
ISBN pdf
978-952-13-6880-6
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2023:1
ISSN pdf
1798-8969
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi