Faktaa ja Faktaa Express

Faktaa Express 1A/2019: Mitä kieliä perusopetuksessa opiskellaan?

Perusopetus Toinen kotimainen kieli, ruotsi Toinen kotimainen kieli, suomi (finska) Vieraat kielet
Julkaisun kansikuva - Faktaa Express 1A/2019

faktaa-express-1a_2019.pdf
(pdf, 1.25 MB)

Lataa

Tilastotietoa oppilaiden kielten opiskelusta ja kielivalinnoista.

Suomalaisten kielitaidon kaventumisesta on tullut ilmiö, josta on syytä kantaa huolta ja jonka kieltenopetuksen ammattilaiset kokevat haasteeksi. Miten saada oppilaat ja heidän huoltajansa ymmärtämään monipuolisen kielitaidon arvo? Miten motivoida oppilaita opiskelemaan enemmän kieliä? Miten innostaa heitä aloittamaan kieltenopiskelu jollain muulla kielellä kuin englannilla?

Kielten opiskeluun ja kielivalintoihin vaikuttavat myös tarjolla olevan kielivalikoiman laajuus ja oppilaiden mahdollisuudet opiskella kieliä. 

Tässä Faktaa Express -julkaisussa luodaan tilastojen pohjalta kokonaiskuvaa kielten opiskelusta perusopetuksessa. Mitä kieliä ja millaisia oppimääriä peruskouluissa nyt opiskellaan? Miten kielivalinnat ovat vuosien saatossa muuttuneet? 

Tilastot ovat opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta ja koskevat sekä suomen- että ruotsinkielisten koulujen oppilaita, jollei toisin mainita. Taustamateriaalina on hyödynnetty Opetushallituksen, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen sekä Euroopan komission kieltenopetukseen liittyviä selvityksiä. 

6 s.
 

Julkaisuvuosi
2019
ISBN pdf
978-952-13-6570-6
ISBN painettu
978-952-13-6569-0
Sarja
Faktaa Express
ISSN pdf
2242-296X
ISSN painettu
2242-2951
Julkaisu saatavana kielillä