Fakta och Fakta Express

Fakta Express 1B/2019: Vilka språk läses i den grundläggande utbildningen?

Grundläggande utbildning Det andra inhemska språket, svenska (ruotsi) Det andra inhemska språket, finska Främmande språk
Pärmbild: Fakta Express 1B/2019

faktaexpress1b_2019.pdf
(pdf, 1.26 MB)

Ladda ned

Statistiska uppgifter om elevernas språkstudier och språkval

Att finländarna har allt mer begränsade språkkunskaper är ett fenomen som med skäl väcker oro. Denna utvecklingstrend har redan länge varit en utmaning också för professionella inom språkundervisningen. Hur kan man få eleverna och deras vårdnadshavare att förstå värdet av mångsidiga språkkunskaper? Hur kan man motivera eleverna att läsa flera språk? Hur kan man uppmuntra dem att börja sina språkstudier med något annat språk än engelska? 

Samtidigt är det också en fråga om hur omfattande språkutbudet är och om elevernas möjligheter att läsa språk.

I det här numret av Fakta Express vill vi utgående från statistiken ge en helhetsbild av språkstudierna i grundskolan. Vilka språk och vilka lärokurser läser eleverna i grundskolorna? Hur har språkvalen förändrats under årens lopp? 

Statistiken kommer från utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen och gäller elever i både finsk- och svenskspråkiga skolor, om inte annat nämns. Som bakgrundsmaterial har Utbildningsstyrelsens, Nationella centret för utbildningsutvärdering och Europeiska kommissionens utredningar om språkundervisningen använts. 

6 s.
 

År
2019
ISBN pdf
978-952-13-6576-8
ISBN tryckt
978-952-13-6575-1
Serie
Faktaa Express
ISSN pdf
2242-296X
ISSN tryckt
2242-2951
Publikationen finns på följande språk
Svenska