Faktaa ja Faktaa Express

Faktaa Express 5A/2018: Mikä vei ulkomaille, mikä toisi takaisin Suomeen?

Kansainvälistyminen Korkeakoulutus
Julkaisun kansikuva - Faktaa Express 5A/2018

faktaaexpress5a_2018.pdf
(pdf, 3.47 MB)

Lataa

Kysely korkeakoulututkintoa ulkomailla opiskeleville.

Kelan opintotukitilastojen mukaan ulkomaisissa korkeakouluissa opiskelee nykyään noin 8000 suomalaista tutkinto-opiskelijaa. Mikä saa nuoret lähtemään ulkomaille opiskelemaan? Miltä Suomi näyttää heidän silmissään? Suunnittelevatko he paluuta Suomeen?

Tässä Faktaa Express -julkaisussa esitellään ulkomailla opiskeleville tehdyn kyselyn keskeiset tulokset. Kysely on osa laajempaa selvityshanketta suomalaisista tutkinto-opiskelijoista, jota Opetushallitus tekee yhdessä Kelan kanssa.

Selvityshankkeen ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin Kelan opintotukitilastojen pohjalta sitä, ketkä lähtevät ulkomaiseen korkeakouluun ja millaisia lähtijät ovat verrattuna Suomessa tutkintonsa aloittaviin. 

Tekijät
Irma Garam
Julkaisuvuosi
2018
ISBN pdf
978-952-13-6492-1
ISBN painettu
978-952-13-6491-4
Sarja
Faktaa Express
ISSN pdf
2242-296X
ISSN painettu
2242-2951
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi