Esitteet

Hyvän ohjauksen kriteerit

Opetus ja ohjaus Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Opinto-ohjaus Oppilaanohjaus
Julkaisun kannen kuva; värikyniä pituusjärjestyksessä.

Hyvän ohjauksen kriteerit
(pdf, 2.89 MB)

Lataa

Hyvän ohjauksen kriteerien tavoitteena on tukea lasten ja nuorten ohjauksen laatua, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä huomioida ohjauksen kasvava merkitys oppivelvollisuuden laajentamisen myötä. Kriteerit on laadittu suositukseksi perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjaukseen. Valtakunnallisten kriteerien tavoitteena on varmistaa lasten ja nuorten ohjaus tasapuolisesti ja saavutettavasti asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta. 

Hyvän ohjauksen kriteerit on suunnattu ensisijaisesti opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä oppilaanohjaajille ja opinto-ohjaajille arjen työkaluksi, jonka avulla voidaan varmistaa laadukas ohjaus jokaisella kouluasteella sekä yksilöllisillä opintopoluilla. Hyvän ohjauksen kriteereitä voivat hyödyntää myös esimerkiksi oppijat, huoltajat, koulu- ja oppilaitosyhteisön jäsenet ja päättäjät.

Hyvän ohjauksen kriteereitä tullaan jatkossa päivittämään säännöllisesti huomioiden oppimis- ja toimintaympäristön muutokset
 

Julkaisuvuosi
2023
Julkaisu saatavana kielillä