Oppaat ja käsikirjat

Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta

Hyvinvointi Oppilas- ja opiskelijahuolto Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Terveystieto Palvelualat Terveys- ja hyvinvointialat
Kannen kuva: Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta

Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta
(pdf, 11.38 MB)

Lataa

Ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin

Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta on laatuaan ensimmäinen Valtion ravitsemusneuvottelukunnan, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdessä julkaisema ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin. Julkaisu sisältää opiskelijaruokailun järjestämistä koskevat säädökset ja ravitsemussuositukset. Lisäksi siihen on koottu runsaasti ideoita tuote- ja palvelumuotoiluun, yhteistyöhön, viestintään sekä toiminnan seurantaan ja arviointiin. 

Ruokailusuosituksen läpileikkaavia periaatteita ovat kestävän elämäntavan, osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja terveyden tasa-arvon edistäminen. Opiskelua ja työtä rytmittävät säännölliset ateriat sekä yhteiset ruokailuhetket viihtyisissä tiloissa edistävät opiskelu- ja työkykyä ja koko opiskeluyhteisön hyvinvointia. Ruokapalvelujen toteuttamisessa otetaan huomioon maistuvien, ravitsemustarpeet täyttävien ja terveyttä edistävien aterioiden tarjoamisen lisäksi kestävän kehityksen edistämisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen tavoitteet. Yhteisöllinen ruokailu oppilaitoksissa on yksi keskeinen hyvän ja kestävän arjen osatekijä.

Ruokailusuositus on tarkoitettu koulutuksen ja sitä tukevan toiminnan järjestäjille, oppilaitoksille, opettajille, opiskeluhuollolle, ruokapalveluista vastaaville sekä opiskelijoille ja heidän huoltajilleen. Sitä voidaan hyödyntää soveltuvin osin opiskelumateriaalina muun muassa lukion terveystiedon ja kotitalouden opetuksessa, ammatillisen koulutuksen hyvinvointisuunnitelmissa sekä ravintola- ja cateringalan ja sosiaali- ja terveysalan ammatillisissa opinnoissa ja täydennyskoulutuksessa. 

Painettuna kirja on tilattavissa verkkokaupasta.

Tekijät
Opetushallitus, Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Julkaisuvuosi
2019
ISBN pdf
978-952-13-6627-7
ISBN painettu
978-952-13-6626-0
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2019:5a
ISSN pdf
1798-8969
ISSN painettu
1798-8950
Julkaisu saatavana kielillä