Määräykset ja ohjeet

Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2022

Maahanmuuttajakoulutus Opetussuunnitelma
Kannen kuva

Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2022
(pdf, 1.06 MB)

Lataa

Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on edistää opiskelijan suomen tai ruotsin kielen taidon ja muiden yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien valmiuksien kehittymistä sekä tukea opiskelijan työllistymistä tai siirtymistä jatkokoulutukseen. Koulutuksella luodaan myös laajemmin edellytyksiä opiskelijoiden hyvinvoinnille ja yhdenvertaiselle asemalle yhteiskunnassa sekä lisätään heidän osallisuuttaan.

Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2022 on Opetushallituksen määräys, jonka pohjalta koulutuksen järjestäjä päättää opetussuunnitelmasta. Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2022 antaa yhteisen perustan paikallisesti laadittaville opetussuunnitelmille ja edistää koulutuksen yhdenvertaista toteutumista koko maassa.

Julkaisuvuosi
2022
ISBN pdf
978-952-13-6792-2
Sarja
Määräykset ja ohjeet 2022:1a
ISSN pdf
1798-8888
Julkaisu saatavana kielillä