Oppaat ja käsikirjat

Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa

Hyvinvointi Kodin ja koulun yhteistyö Opettajat ja kasvattajat Oppilas- ja opiskelijahuolto Turvallisuus Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus
Kannen kuva: Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa

Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa
(pdf, 249.52 KB)

Lataa

Kuten yhteiskunnassa yleensä, seksuaalista häirintää esiintyy myös kouluissa ja oppilaitoksissa. Jokainen kouluyhteisön jäsen voi omalla toiminnallaan edistää lasten ja nuorten koskemattomuutta ja hyvinvointia toimimalla aktiivisesti seksuaalisen häirinnän ennalta ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.

Tässä oppaassa kuvataan, mitä seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ja kuinka yleistä se on. Opas käsittelee lainsäädännön ja opetussuunnitelmien sekä opetuksen ja opiskeluhuollon tarjoamia keinoja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Opas sisältää toimintaohjeita koulutuksen järjestäjille, rehtoreille, opettajille, opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstölle ja oppilaitosten muulle henkilöstölle, opiskelijoille sekä huoltajille. Opas koskee opiskelijoiden keskinäisiä sekä opiskelijoiden ja oppilaitoksessa työskentelevien välisiä suhteita eikä pidä sisällään oppilaitoksen aikuisten välillä mahdollisesti tapahtuvaa häirintää.

Opas on tarkoitettu ensisijaisesti perusopetuksen koulujen ja toisen asteen oppilaitosten työn tueksi, mutta siihen sisältyviä ohjeita voidaan soveltaa laajemminkin ottaen kuitenkin huomioon lasten ja nuorten ikä sekä ohjauksen tarve.

Opetushallitus on laatinut oppaan tueksi myös esittelymateriaalit (ppt), jotka löytyvät alta.

Oppaassa ei ole huomioitu vuoden 2020 jälkeen tulleita lainsäädäntömuutoksia.
Tekijät
Kristiina Laitinen, Matti Lahtinen, Sanna Haanpää, Jouni Järvinen, Pamela Granskog, Sari Turunen-Zwinger
Julkaisuvuosi
2020
ISBN pdf
978-952-13-6668-0
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2020:4a
ISSN pdf
1798-8969
Julkaisu saatavana kielillä