Oppaat ja käsikirjat

Tukea arkeen!

Erityinen tuki Hyvinvointi Opetus ja ohjaus Oppimisympäristö Tasa-arvo ja osallisuus Turvallisuus Esiopetus Perusopetus Varhaiskasvatus
Kannen kuva

Tukea arkeen!
(pdf, 1.09 MB)

Lataa

Keinoja lasten ja nuorten emotionaalisten, sosiaalisten ja käyttäytymisen taitojen tukemiseksi

Opetushallituksen hallinnoiman ja rahoittaman Vaativan erityisen tuen VIP-verkoston työssä on vuodesta 2018 kehitetty vaativaa, monialaista tukea mutta myös ennaltaehkäiseviä toimia ja varhaista tukea. Tavoitteena on ollut monialaisen yhteistyön kehittäminen ja toimintakulttuurin muutos kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Lisäksi verkostossa on ollut pyrkimyksenä vahvistaa vaativan erityisen tuen toimijoiden osaamista sekä syventää yhteistyötä opettajankoulutuksen ja tutkimuksen edustajien kanssa. 

Tämän oppaan pohjana on VIP-verkoston Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän työ. Teemaryhmä on toiminut syksystä 2021 alkaen, ja työ jatkuu vuoden 2022 loppuun. Oppaan on teemaryhmän tukemana koonnut ja kirjoittanut Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) koordinoima projektiryhmä.

Ilmestynyt ainoastaan verkkojulkaisuna.

Tekijät
Piia Karjalainen, Päivi Pihlaja, Ninnu Koskenalho, Oona Palosaari, Petra Kouvonen
Julkaisuvuosi
2022
ISBN pdf
978-952-13-6871-4
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2022:4
ISSN pdf
1798-8969
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi