Raportit ja selvitykset

Virtuaalisen kansainvälisyyden muodot ja osaaminen toisen asteen oppilaitoksissa 2021

Digitaalisuus Kansainvälistyminen Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Kannen kuva

Virtuaalisen kansainvälisyyden muodot ja osaaminen toisen asteen oppilaitoksissa 2021
(pdf, 394.75 KB)

Lataa

Opetushallitus toteutti vuoden 2020 syksyllä kyselyn virtuaalisen kansainvälisyyden muodoista ja siihen liittyvästä osaamisesta. Tämä selvitys toistettiin syksyllä 2021, kun kokemuksia virtuaalisesta kansainvälisyystoiminnasta oli ehtinyt kertyä enemmän ja ohjeistuksia sen toteuttamiseen löytyy. Tavoitteena oli saada selville/selvittää, miten virtuaalinen toiminta on mahdollisesti kehittynyt vuosien 2020 ja 2021 välillä. Tässä raportissa kuvataan myös sitä, millaisena oppilaitokset näkevät tulevaisuuden kansainvälisen toiminnan.  

Tekijät
Siru Korkala
Julkaisuvuosi
2021
ISBN pdf
978-952-13-6785-4
Sarja
Raportit ja selvitykset 2021:16a
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi