Opetushallitus kerää vuosittain tilastoja peruskoulujen ja lukioiden oppilaiden ja opiskelijoiden ulkomaanjaksoista. Peruskoulujen oppilaat käyvät erilaisilla kansainvälisiin hankkeisiin liittyvillä vierailuilla ja leirikouluilla ulkomailla. Lukiolaiset tekevät sekä lyhyempikestoisia opintomatkoja ja ryhmävierailuja että vähintään lukukauden kestäviä vaihto-oppilasjaksoja.
Tilastoja kerätään samassa yhteydessä myös oppilaitosten kotikansainvälisyyteen liittyvästä toiminnasta.