Tiedote

Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen 73 500 hakijaa

Ajankohtaista Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Tilastot
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku päättyi 14.3. Yhteishaussa haki tänä keväänä noin 73 500 hakijaa. Hakijamäärä laski viime keväästä noin 2 900 hakijalla. Kevään yhteishaussa on tarjolla yhteensä noin 81 600 aloituspaikkaa.

Ammatilliseen koulutukseen hakeneiden määrä laskenut

Viime vuosien aikana ammatilliseen koulutukseen hakevien osuus kaikista hakijoista on laskenut kun taas lukiokoulutukseen hakeneiden osuus on noussut. Kevään yhteishaun ensisijaisista hakijoista 54 % haki ammatilliseen koulutukseen ja 46 % lukiokoulutukseen. Edellisenä keväänä vastaavat prosentit olivat 56 % (ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakeneet) ja 44 % (lukiokoulutukseen ensisijaisesti hakeneet). Perusopetuksen päättäviä hakijoita oli yhteishaussa n. 56 300.

Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti noin 39 700 hakijaa eli n. 3 360 hakijaa vähemmän kuin viime vuonna. Aloituspaikkoja ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla n. 43 900, joista 1900 on ruotsinkielisissä koulutuksissa.

Koko maassa on tarjolla noin 37 750 lukiopaikkaa, joista noin 2700 on ruotsinkielisissä koulutuksissa. Lukioihin haki tänä keväänä kaiken kaikkiaan 33 750 nuorta. Lukioihin hakeneiden määrä nousi 400 hakijalla viime vuoteen verrattuna.

Suosituimmat ammattialat ennallaan

Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat on pääosin suunnattu perusopetuksen suorittaneille hakijoille. Peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen pyrki yhteishaussa 35 350 hakijaa. Aloituspaikoista 6 300 on varattu lukion oppimäärän suorittaneille. Näitä opiskelupaikkoja tavoittelee noin 4 350 abia tai aiemmin lukion suorittanutta.

Suositut opintoalat ovat pysyneet suurin piirtein ennallaan yhteishaussa. Suosituin ala ammatillisessa koulutuksessa on edelleen sosiaali- ja terveysala, johon haki 5 710 nuorta. Seuraavaksi suosituimmat opintoalat ovat ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 4 520, liiketalous ja kauppa 4 260, arkkitehtuuri ja rakentaminen 3 510, sähkö- ja automaatiotekniikan ala 2 700, kauneudenhoitoala 2 380 sekä majoitus- ja ravitsemisala 2 150.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet huhti-toukokuussa, valintojen tulokset kesäkuussa

Valtakunnallisesti yhtenäinen kielikoe ammatilliseen koulutukseen järjestetään oppilaitoksissa 6.4. Hakija saa kutsun kielikokeeseen, jos hänen äidinkielensä on muu kuin koulutuksen opetuskieli eikä kielitaitoa ole todennettu muulla tavoin. Oppilaitokset voivat järjestää myös pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Näihin hakijat kutsutaan huhtikuun loppupuolella. Pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään huhti- ja toukokuun aikana.

Oppilaitokset julkistavat opiskelijavalinnan tulokset aikaisintaan 15.6., jonka jälkeen koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 29.6.

Yhteishaun lisäksi myös muita koulutusvaihtoehtoja

Haku erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen käynnistyi 15.3. Haussa ovat mukana erityisopetuksena järjestettävät ammatilliset perustutkinnot, erityisopetuksena järjestettävä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA). Erityisoppilaitosten haku on käynnissä Opintopolussa 5.4. saakka.

Muuhun perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen, johon kuuluvat kymppiluokat, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) sekä maahanmuuttajille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA), haetaan Opintopolussa 23.5.–25.7. Kansanopistojen vapaan sivistystyön koulutuksiin haetaan suoraan oppilaitokseen.