Uutinen

Maahanmuuttajille uusi joustava koulutusmalli

Ajankohtaista Maahanmuuttajakoulutus
Maahanmuuttajille esitetään uutta joustavaa koulutusmallia, jonka toteuttajina voisivat olla kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot. Esityksen on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä.

Uudessa koulutusmallissa keskeisenä sisältönä olisivat luku- ja kirjoitustaidon ja suomen/ruotsin kielen taidon opinnot. Opintoja voitaisiin yhdistää toiminnallisiin sisältöihin.

Koulutuksen kohderyhmänä olisivat erityisesti henkilöt, jotka tarvitsevat joustavia ja/tai osa-aikaisia koulutusmahdollisuuksia, ja henkilöt, joiden arvioidaan tarvitsevan erityisesti toiminnallista opiskelua. Osa-aikainen koulutus soveltuisi myös työssä käyville.

- Työryhmän esitys on osa työtämme maahanmuuttajien koulutuksen vahvistamiseksi, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

- Maahanmuuttajien polut koulutukseen ja työelämään ovat meillä liian jäykkiä ja pitkiä. Esimerkiksi kotona lapsia hoitavat maahanmuuttajavanhemmat jäävät usein koulutuksen ulkopuolelle. Kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot ovat jo nyt merkittäviä maahanmuuttajien kouluttajia ja kotouttajia. Otamme tämän osaamisen ja koko maan kattavan verkoston nyt uuteen käyttöön, ministeri sanoo.

Koulutuksesta ei opiskelijalta perittäisi maksua, mikäli koulutus sisältyy maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaan. Kotoutumisajan ylittäneiden osallistumista edistettäisiin opintoseteliavustuksilla.

Ehdotus vahvistaisi vapaan sivistystyön eri oppilaitosmuotojen roolia maahanmuuttajien kotouttamisessa. Uusi koulutus vastaisi luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen tällä hetkellä osallistuvien tarpeisiin. Lisäksi se tavoittaisi ja palvelisi kohderyhmiä, jotka tällä hetkellä jäävät koulutuksen ulkopuolelle.

Esitys liittyy maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen uudistamiseen. Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle vuonna 2018. Esityksen toteuttamiseen on varattu 5 miljoonan euron vuotuinen määräraha.

Hallituksen tavoitteena on, että maahanmuuttajien koulutukseen ja työelämään siirtymistä nopeutetaan. Uuden maahanmuuttajien koulutusmallin laatimisesta päätettiin hallituksen puolivälitarkastelussa huhtikuussa 2017.

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmät ovat aiemmin laatineet yhteensä 99 toimenpidettä maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttamiseksi. Kotoutumiskoulutuksen ja muun koulutuksen raja-aitoja madalletaan, tavoitteena kielellisten ja ammatillisten taitojen kehittyminen samanaikaisesti. Vastuukorkeakoulut huolehtivat korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjauksesta soveltuvien opintojen pariin. Aikuisten perusopetus on uudistettu, ja opettajien osaamista kehitetään.

Työryhmän valmistelema esitys koulutusmalliksi lähtee seuraavaksi lausunnolle. Lausuntoaika päättyy 15.8.2017.