Uutinen

Opetushallitus tukee ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus
Eduskunta hyväksyi kesäkuun lopussa uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön. Ammatillisen koulutuksen reformi on suurin koulutuslainsäädännön uudistus lähes kahteenkymmeneen vuoteen. Voimaan tulleessaan laki uudistaa ammatillisen koulutuksen kokonaisuudessaan.

Opetushallitus on ollut tiiviisti mukana uudistuksen valmistelussa. Virastolla on keskeinen rooli myös reformin toimeenpanossa. Opetushallituksen tehtävät liittyvät muun muassa tutkintojen perusteiden uudistamiseen, työelämätoimikuntiin, ennakointiin, koulutukseen hakeutumiseen, rahoitukseen, valtionavustushankkeisiin ja tietovarantojen sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Ohjausta ja työkaluja uudistukseen toimeenpanoon

Reformi uudistaa koulutuksen järjestäjien toimintaa, jotta ammatillinen koulutus voi vastata toimintaympäristön muutoksiin ja jotta oppilaitokset voivat jatkossakin hoitaa tehtävänsä laadukkaasti. Opetushallitus tukee ja ohjaa koulutuksen järjestäjiä uudistuksissa esimerkiksi laadunhallinnan tuen ja erilaisten kehittämishankkeiden avulla.

– Opetushallituksessa käynnistämme syksyllä reformin toteutuksen tukitoimet. Niiden avulla varmistamme, että uudistuksen toimeenpano on merkityksellistä ja vaikuttavaa reformin toimijoiden ja kohderyhmien kannalta. Tarjoamme myös tukea ja työkaluja uuden lainsäädännön käytäntöön soveltamiseen, ammatillisen koulutuksen johtaja Anni Miettunen kertoo.

Asiakaslähtöisyys ja yhteistyö ohjenuorana toteutuksessa

Reformi haastaa koko toimijaverkoston tekemään asioita uudella tavalla. Jokaisen rooli ja työ uudistuu. Myös Opetushallituksen työssä verkostojen ja yhteistyön merkitys kasvaa ja korostuu.

– Vaikuttavan julkisen palvelun tuottaminen edellyttää keskittymistä asiakkaan tarpeisiin, kokonaisuuden hahmottamista ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Kun tuemme reformin toimeenpanoa, emme edellytä asiakaslähtöisyyttä ainoastaan koulutuksen järjestäjiltä, vaan sitoudumme noudattamaan samoja periaatteita myös omassa toiminnassamme, Miettunen toteaa.

Syksyllä Opetushallitus on mukana järjestämässä ammatillisen koulutuksen kiertuetta yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen kanssa. Eri puolella Suomea järjestettävissä tilaisuuksissa keskustellaan paikallisten toimijoiden kanssa reformin keskeisistä teemoista, kuten yksilöllisistä opintopoluista, työpaikalla tapahtuvasta opiskelusta, ohjauksesta ja hakeutumisesta.

Meneillään olevan Parasta osaamista -verkostohankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa. Lisäksi hanke tukee ja valmentaa työpaikkoja toimimaan uudistuvan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä. Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista asioista tiedotetaan Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisessä uutiskirjeessä. Kesän jälkeen otetaan myös käyttöön #reformintuki-verkkosivut, joilla Opetushallitus julkaisee materiaalia reformin toimeenpanon tueksi.

Lisää aiheesta