Tiedote

Opetushallitus vauhdittamaan koulutusvientiä – Education Finland -kasvuohjelma käynnistyy

Ajankohtaista Koulutusvienti
Opetushallitus sai kesäkuun alussa tehtäväkseen koulutusviennin vauhdittamisen. Uusi Education Finland -kasvuohjelma tukee yrityksiä, korkeakouluja ja koulutuksen järjestäjiä kasvuun kansainvälisillä markkinoilla.

Vuonna 2014 Suomen koulutusviennin liikevaihto oli noin 260 miljoonaa euroa. Potentiaalia olisi kuitenkin paljon enempään. Hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu liikevaihdon kasvattaminen 350 miljoonaan euroon vuoden 2018 loppuun mennessä.

– Suomella on hyvät edellytykset kasvaa koulutusviennin kärkimaaksi. Koulutusjärjestelmäämme arvostetaan maailmalla ja suomalaiselle koulutusosaamiselle on kysyntää. Moniin muihin maihin verrattuna Suomen koulutusvienti on ottanut vasta ensiaskeleitaan. Meillä on julkisten koulutustoimijoiden lisäksi lupaavia startup -yrityksiä sekä jo vakiintuneempia kasvuyrityksiä. Heidän jatkomenestystään haluamme palvella uuden yksikön voimin. Menestys edellyttää pitkäjänteistä työtä meille parhaiten soveltuvan ja kilpailijoista erottuvan koulutusviennin toimintamallin kehittämiseksi. Tähän työhön uusi Education Finland -ohjelma tarttuu, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen toteaa.

Koulutusviennin potentiaalia on kaikilla koulutusasteilla

Koulutusvientiä tekevät erityisesti yritykset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä ammatilliset oppilaitokset. Suomalaisten yritysten digitaaliset oppimisratkaisut ovat menestyneet maailmalla. Qatariin ja Arabiemiirikuntiin on perustettu kouluja, joissa on suomalaiset opetusmenetelmät ja opettajat. Suomalaista opettajankoulutusosaamista on myyty muun muassa Saudi-Arabiaan, Kolumbiaan, Indonesiaan ja Etelä-Afrikkaan. Myös suomalainen opetussuunnitelmaosaaminen ja varhaiskasvatus kiinnostavat kansainvälisesti.

Ensi vuoden alusta myös ammatillisten tutkintojen koulutusvienti vapautuu osana ammatillisen koulutuksen reformia. Jo nyt meneillään on Opetushallituksen hallinnoima kokeilu, jossa 11 koulutuksen järjestäjää pyrkii myymään ammatillisia näyttötutkintoja 20 maahan. Suosituimmat vientituotteet ovat yrittäjyyden, johtamisen, kone- ja metallialan, prosessiteollisuuden, sosiaali- ja terveysalan, sähkö- ja automaatiotekniikan, tekniikan sekä tuotekehitystyön tutkinnot.

Koulutusviennin potentiaalia on kaikilla koulutusasteilla – myös vapaan sivistystyön oppilaitokset ja lukiot ovat olleet kiinnostuneita käynnistämään koulutusvientiä. Potentiaalisimpina markkinoina suomalaiselle koulutusviennille pidetään Kiinaa, Persianlahden aluetta, Kaakkois-Aasiaa ja Latinalaista Amerikkaa. Lisäksi Afrikka nähdään nousevana alueena. Myös ammatillisen koulutuksen vientikokeilut suuntautuvat samoille alueille, mutta lisäksi myös Venäjälle, Yhdysvaltoihin ja Intiaan.

Maailman parhaan koulutuksen viejät ansaitsevat parhaat palvelut

Opetushallituksessa koulutusviennin kasvuohjelman vetäjäksi on valittu kauppatieteiden tohtori Lauri Tuomi, joka on aloittanut tehtävässä 24. heinäkuuta. Tuomi on ollut mukana käynnistämässä suomalaista koulutusvientiä sekä yrittäjänä että Haaga-Helia ammattikorkeakoulun vararehtorina. Tuomi toimi kasvuohjelman toimintamallin selvityshankkeen vetäjänä alkuvuodesta 2017. Lisäksi hän on vuonna 2016 laatinut selvityksen koulutusviennissä menestyneistä maista.

– Education Finland -kasvuohjelmalla on useita vahvuuksia: palvelurakenne on jo yhdessä toimijoiden kanssa suunniteltu, yhteydet ovat tiiviit opetus- ja kulttuuriministeriöön, ulkoministeriöön ja työ- ja elinkeinoministeriöön. Yhteistyötä tehdään myös muiden Team Finland -kasvuohjelmien ja Business Finlandin kanssa. Opetushallituksen laaja osaaminen ja kansainväliset yhteydet ovat selkeä vahvuus koulutusviennin edistämisessä. Myyntiprosessia tukevat palvelut ja aktiivinen läsnäolo kohdemarkkinoilla ovat tärkeimpiä avaimia kasvuun. Maailman parhaan koulutuksen viejät ansaitsevat parhaat palvelut, Tuomi toteaa.