Tiedote

3,1 miljoona toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentamiseen – pilottihankkeet käynnistyvät vuoden 2019 alussa

Ajankohtaista Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Opetushallitus on myöntänyt 3,1 miljoonaa euroa valtionavustusta pilottihankkeille, joissa etsitään keinoja alentaa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kustannuksia opiskelijoille. Avustusta sai yhteensä 18 hanketta, joissa kehitetään avoimia digitaalisia oppimateriaaleja ja materiaalipankkeja ja uudistetaan opetusta siten, että opiskelijoille koituvat kustannukset alenevat.
Kuvituskuva, nuoret tekevät ryhmätyötä

Lukiokoulutuksen hankkeita rahoitetaan 1,1 miljoonalla eurolla ja ammatillista koulutusta 2 miljoonalla eurolla. Pilotit ovat laajoja, useamman koulutuksen järjestäjän verkostohankkeita. Ne toteutetaan vuoden 2019 kuluessa, ja niiden tulokset ovat käytettävissä alkuvuodesta 2020.

‒ Hallitus on päättänyt, että lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa otetaan käyttöön oppimateriaalilisä heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleville opiskelijoille. Lisäksi tarvitaan muita keinoja alentaa oppimateriaalikustannuksia. Nyt myönnetyillä avustuksilla voidaan kehittää uusia, innovatiivisia ratkaisuja toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentamiseksi. Oppimateriaalikustannukset eivät saa muodostua yhdellekään nuoristamme opiskelun esteeksi, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Avustusta myönnettiin 18 hankkeelle, joista 6 edustaa ammatillista koulutusta ja 11 lukiota. Lisäksi Turun kaupungin molemmat koulutusmuodot kattavalle hankkeelle myönnettiin suurin avustussumma, 773 000 euroa. Hanke vastaa koko valtakunnallisen hankeverkoston koordinoinnista oman pilotointityönsä ohessa.

‒ Jokaisella tulee olla mahdollisuus hankkia toisen asteen tutkinto ja myös joustavasti päivittää osaamistaan työuran varrella. Opiskelijalle aiheutuvat kustannukset eivät saa muodostua tässä esteeksi. Alkavissa hankkeissa oppilaitokset, opettajat ja opiskelijat etsivät yhdessä ratkaisuja, jotka toimivat arjessa ja palvelevat oppijaa, johtaja Anni Miettunen Opetushallituksesta toteaa.

Ammatillisen koulutuksen hankkeissa kehitetään avoimia digitaalisia oppimateriaaleja ja materiaalipankkeja oppimateriaalikustannusten vähentämiseksi. Opiskelijoille kohdistuviin kustannuksiin haetaan säästöjä myös uudistamalla pedagogista toimintaa. Hankkeissa kehitetään muun muassa digitaalista verkko-opiskelua ja opetusmateriaalia yhteisten tutkinnon osien oppiaineisiin ja yrittäjyyskasvatuksen valinnaisiin opintoihin sekä tuotetaan oppimisen tueksi videomateriaalia, jota voidaan hyödyntää eri oppimisympäristöissä.

Lukiokoulutuksen hankkeissa keskitytään maksuttomien, avointen digitaalisten oppimateriaalien tuottamiseen erityisesti matematiikkaan ja luonnontieteisiin. Osassa hankkeita kokeillaan koulutuksen järjestäjien yhteishankintoja ja kehitetään kierrätys- ja lainaamotoimintaa, jotta työvälineiden ja oppimateriaalien hankkimisesta opiskelijalle koituvat kustannukset vähenisivät. Lisäksi hankkeissa kehitetään ja pilotoidaan uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja, joiden avulla opiskelijoille aiheutuvat kustannukset voitaisiin välttää.

Rahoitusta saaneet hankkeet (pdf)

Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote

Lisätietoja

  • Opetusneuvos Teijo Koljonen, Opetushallitus, puh. 029 533 1524, (lukiokoulutus)
  • Opetusneuvos Kimmo Koskinen, Opetushallitus, puh. 029 533 1107, (lukiokoulutus)
  • Opetusneuvos Pamela Granskog, Opetushallitus, puh. 029 533 1688 (ruotsinkielinen lukiokoulutus)
  • Projektipäällikkö Sanna Pensonen, Opetushallitus, puh. 029 533 1675, (ammatillinen koulutus)
  • Opetusneuvos Ingeborg Rask, Opetushallitus, puh. 029 533 1257, (ruotsinkielinen ammatillinen koulutus)
  • Opetusministerin erityisavustaja Daniel Sazonov, puh. 02953 30276