Tiedote

7 miljoonaa valtionavustusta peruskoulun yhteisölliseen kehittämiseen

Ajankohtaista Perusopetus
Opetushallituksessa on haettavana valtionavustus, jolla tuetaan uusia tapoja edistää tasa-arvoista peruskoulua koulutuksen kehittämisen, oppimisen uudistumisen sekä yhteisöllisen kehittämisen kautta. Haettavana on 7 miljoonaa euroa. Avustus on osa Peruskoulufoorumin työtä.

Peruskoulufoorumin työssä on pyritty tunnistamaan kehittämisen kohteet, jotka tukisivat pidemmällä aikavälillä ja kestävällä tavalla peruskoulun tasa-arvoa sekä kutoisivat yhteen paikallista ja kansallista kehittämistä. Pitkäjänteisellä, yhdensuuntaisella kehittämisellä voidaan varmistaa, että peruskoulun tasa-arvoa voidaan toteuttavaa vaikuttavalla tavalla.

Valtioavustus on tarkoitettu erityisesti johtamisen rakenteelliseen kehittämiseen, hyvinvoinnin edistämiseen sekä oppimisen tukeen liittyvien käytänteiden kehittämiseen. Tavoitteena on, että kehittämistyöhön osallistuvat opetuksen järjestäjät, opettajat, vanhemmat, oppilaat, tutkijat, päättäjät ja muut opetuksen osaajat. Hankkeissa ja kehittämisessä syntyneet teot tuodaan www.paraskoulu.fi -sivustolle yhteiseen käyttöön.

– Koulutuksellisen tasa-arvomme kulmakivi on vahva ja laadukas peruskoulu. Peruskoulufoorumin työssä korostuivat erityisesti tasa-arvo ja jokaisen oppilaan oppiminen ja hyvinvointi. Kun oppilaat voivat hyvin, he ovat motivoituneita oppimaan. Tästä syystä on erityisen tärkeää panostaa kouluyhteisön hyvinvointiin, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

– Pitkäjänteinen, samansuuntainen ja tietoperustainen kansallinen, opetuksen järjestäjän sekä lapsen kasvuympäristön yhteinen koulua tukeva toiminta on tehokas tapa purkaa eriarvoistumista. Tämä tehtävä kuuluu meille kaikille, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Hakuaika: 7.11.–19.12.2018 klo 16.15