Tiedote

Ammatillisen koulutuksen ensimmäiset uudet tutkinnon perusteet voimaan

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Tutkinnon perusteet
Opetushallitus on laatinut uudet tutkinnon perusteet kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sekä moniin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Ensimmäiset uudet tutkinnon perusteet tulivat voimaan 1.1.2018. Uudistus on osa ammatillisen koulutuksen reformia. Kaikkiin tutkintoihin laaditaan uudet perusteet 1.1.2019 mennessä.

Opetushallitus on uudistanut kaikkien ammatillisten perustutkintojen perusteet. Ne tulevat voimaan 1.8.2018. Noin puoleen perustutkinnoista on tehty suurempia muutoksia, kun tutkinnon osia on päivitetty vastamaan uutta työelämässä tarvittavaa osaamista. Muihin perustutkintoihin on tehty vain reformin vaatimat uudistukset, kuten yksi tapa suorittaa perustutkinto, uudet yhteiset tutkinnon osat ja uusi arviointiasteikko.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen uusista perusteista osa tuli voimaan vuoden vaihteessa. Näistä osa on uudistettu sisällöllisesti ja osa on uusia laaja-alaisia tutkintoja, joihin on koottu alan osaaminen kattavasti. Monet nyt voimaan tulevista ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteista sisältävät vain reformin mukaiset muutokset, kuten osaamispisteytyksen tutkinnon osille ja uuden lain mukaisen käsitteistön.

Uudet tutkintojen perusteet on laadittu yhteistyössä työelämän ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Näin varmistetaan, että perusteet vastaavat työelämän tarpeita ja opiskelijat oppivat ne tiedot ja taidot, joita eri alojen työpaikoissa tarvitaan.

Tutkintojen määrä vähenee ja valinnaisuus lisääntyy

Reformin myötä tutkintojen määrä laskee yli puolella. Osa tutkinnoista poistuu, kun niihin sisältyvä osaaminen yhdistetään osaksi uutta laajempaa tutkintoa. Reformissa luovutaan myös erottelusta nuorten ja aikuisten koulutuksen välillä. Aiemmin nuoret suorittivat ammatilliset perustutkinnot eri tutkinnon perusteiden pohjalta kuin näyttötutkinnon suorittavat, jotka ovat olleet pääosin aikuisia. Jatkossa ammatilliset perustutkinnot suoritetaan vain yhdellä tavalla.

Uusien tutkintojen perusteet ovat sisällöltään entistä laaja-alaisempia. Opiskelijat voivat tehdä aiempaa enemmän valintoja tutkintojen sisällä ja räätälöidä osaamistaan työelämän ja omien tarpeidensa mukaan. Tutkinnon perusteissa tämä näkyy entistä laajempana valinnaisten tutkinnon osien tarjontana. Tutkintoihin tulee myös entistä enemmän osaamisaloja, joiden mukaan voi suuntautua eri työtehtäviin.

Opiskelijoiden osaaminen arvioidaan suhteessa tutkinnon perusteisiin kirjattuihin ammattitaito- ja osaamisvaatimuksiin. Osaaminen osoitetaan näytöissä eli tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa.

Opiskelijoita ohjataan valinnoissa ja tuetaan opiskelun eri vaiheissa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, johon kirjataan, mitä tutkintoa ja tutkinnon osia opiskelija suorittaa ja millä opetuksen, ohjauksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhdistelmällä osaaminen karttuu niin, että opiskelija saa tutkinnon tai tavoittelemansa tutkinnon osat suoritettua. Aiemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon, joten opiskelija opiskelee vain sitä, mitä ei vielä osaa.

Siirtymäaika turvaa opiskelurauhan

Uudet ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet tulevat voimaan portaittain 1.1.2018, 1.8.2018 ja 1.1.2019. Uudet perustutkintojen perusteet tulevat voimaan 1.8.2018.

Ennen 1.1.2018 tutkinnon suorittamisen aloittanut opiskelija saa suorittaa tutkinnon loppuun 31.12.2021 mennessä niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, joiden mukaan hän on aloittanut opintonsa. Opiskelija, joka on otettu suorittamaan ammatillista perustutkintoa 1.1.–31.7.2018 välisenä aikana, siirtyy suorittamaan tutkintoa uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti 1.8.2018. Tämä huomioidaan ensi keväänä aloittavien opiskelijoiden ohjauksessa ja henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Jos opiskelija aloittaa ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutuksen 1.1.2018 tai sen jälkeen, mutta uudet tutkinnon perusteet eivät vielä ole voimassa, hän aloittaa opintonsa voimassa olevien perusteiden mukaan ja hänellä on oikeus suorittaa tutkinto niiden mukaisesti. Suoritusaikaa on 31.12.2021 asti.