Tiedote

Digiaikakauden taidot -ohjelma käynnistyy 80 toimijan voimin

Ajankohtaista Aikuiskoulutus Digitaalisuus
Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus ovat yhteisesti käynnistäneet ohjelman, jonka tarkoituksena on vahvistaa aikuisten perustaitoja ja digitaitoja. Matalan kynnyksen koulutuksilla ehkäistään eriarvoisuutta, annetaan myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistetaan nykypäivän kansalaistaitoja. Hallitus varasi tarkoitukseen määrärahan vuoden 2018 I lisätalousarviossa. Opetushallitus on nyt myöntänyt 7 miljoonan euron avustukset kansalaisopistoille, kansanopistoille, kesäyliopistoille ja opintokeskuksille.

Koulutusten kohderyhmänä ovat aikuiset, jotka tarvitsevat tukea digitaitoihin, erityisesti työttömät ja työttömyysuhan alaiset, työkyvyttömyyseläkkeellä olevat, eläkeläiset, ammatinvaihtajat ja maahanmuuttajat.

Kursseilla opetellaan digitaalisen elämän perustaitoja ja tietoturvaan liittyvä perusasioita, tutustutaan eri välineisiin ja sosiaalisen median eri kanaviin. Kursseilla annetaan myös ohjausta sähköisten palveluiden käyttöön, oman talouden hallintaan ja suunnitteluun, tiedonhakuun ja hakemusten tekoon.

– Moni aikuinen on ymmällään tämän päivän digitaalisessa maailmassa. Sosiaalisessa mediassa ovat sekaisin aidot uutiset, perättömät some-kohut ja epäasialliset vaikutusyritykset. Näiden erottamiseen tarvitaan kriittisyyttä, monilukutaitoa, tiedonhaun taitoa ja yleissivistystä. Digitaitojen hallinta on osa nykypäivän kansalaistaitoja, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

– Tavoitteenamme on olla maailman osaavin kansa. Tämä vaatii huolen kiinnittämistä koko väestön osaamiseen ja sivistykseen niin, että kaikki pysyvät mukana. Kansalaisopistoihin ja muuhun vapaaseen sivistystyöhön on matala kynnys ja helppo tulla, opetusministeri sanoo.

Koulutuksia ympäri Suomen

Avustusta saaneiden 80 koulutushankeen joukossa on sekä suuria että pieniä toimijoita. Alueellisilla ja valtakunnallisilla toimijaverkostoilla haetaan lisää vaikuttavuutta koulutukseen. Verkostot tekevät lisäksi yhteistyötä järjestöjen ja työvoimahallinnon kanssa.

– On hienoa nähdä, kuinka monipuolisesti ja laajasti vapaan sivistystyön toimijat ovat ottaneet asiakseen aikuisten perus- ja digitaitojen vahvistamisen. Uskon, että nämä hankkeet tuovat monelle suomalaiselle erittäin arvokasta tukea arkeen ja elämään, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Valtakunnallisissa kesäyliopistojen hankkeissa koulutetaan tutoreita, jotka puolestaan oppilaitos tukenaan kouluttavat muita kansalaisia.

Lapissa toteutetaan koko maakunnan kattava koulutushanke, jossa on mukana 13 oppilaitosta eri puolilta Lappia.

Useat kansanopistot toteuttavat pidempikestoisia perustaitokoulutuksia monille erityisryhmille, joiden mukaan saaminen edellyttää erityisosaamista kouluttajalta.

Pääkaupunkiseudun oppilaitokset toteuttavat laajuudeltaan ja vaikuttavuudeltaan alueellisiin hankkeisiin verrattavia koulutuksia, joissa pyritään tavoittamaan henkilöitä, joilla ei vielä ole riittäviä valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön.

Monissa koulutuksissa hyödynnetään Ylen tuottamaa digimateriaalia. Koulutukset toteutetaan vuoden 2020 loppuun mennessä.