Tiedote

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon vahvistamiseen 30 miljoonaa euroa

Ajankohtaista Esiopetus Perusopetus
Opetushallitus on myöntänyt 30 miljoonaa valtioavustuksia koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi esi- ja perusopetuksessa. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on tasavertaiset mahdollisuudet menestyä opinnoissaan riippumatta kotitaustasta ja erilaisista lähtökohdista. Avustusta sai kaikkiaan 235 opetuksen järjestäjää.

– Avustuksilla voidaan palkata lisää opettajia ja koulunkäyntiavustajia opetusryhmien pienentämiseen kouluissa, jotka tarvitsevat enemmän tukea. Mahdollisuuksien tasa-arvon kannalta on tärkeää, että jokaisella lapsella ja nuorella on perhetaustasta tai asuinpaikasta riippumatta mahdollisuudet laadukkaaseen perusopetukseen, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Tasa-arvoavustuksen avulla edistetään joustavien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä esi- ja perusopetuksessa. Sillä vahvistetaan inklusiivista toimintakulttuuria, jossa keskeistä on kaikkien oppilaiden oppiminen ja osallisuus. Tuen avulla varmistetaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön ja riittävä varhainen tuki jokaiselle. Tavoitteena on oppimisen ja hyvinvoinnin sekä yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen edistäminen.

– Meidän on pyrittävä vahvistamaan koulutuksellisesta tasa-arvoa teko kerrallaan. Avustuksista päätettäessä alueellisia indikaattoreita tarkastellaan koulukohtaisesti, jotta tukea voidaan kohdentaa sitä eniten tarvitseville opetuksen järjestäjille. Tärkeänä tavoitteenamme on taata tasavertaiset mahdollisuudet opintomenestykseen kotitaustasta riippumatta ja että jokainen koulu voi tarjota riittävän tuen oppimiselle, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Tasa-arvon vahvistamiseen myönnettiin tukea yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2018–2019. Päätösten perusteena käytetyt koulukohtaiset koulujen toiminta-alueita kuvaavat indikaattorit olivat: 30-54-vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta, työttömyysaste, vieraskielisten osuus sekä opetukseen käytetty resurssi (euroa/oppilas) vuonna 2017. Avustukset myönnetään kokonaisuudessaan opetuksen järjestäjille, jotka päättävät niiden lopullisista kohdennuksista koulujen kesken.

Nyt rahoitusta hakeneissa hankkeissa avustusta käytetään opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, opetusryhmien jakamiseen tai jakotunteihin sekä avustajien palkkaamiseen sellaisiin esi- ja perusopetuksen opetusryhmiin, joissa opiskelee osittain tai kokonaan tehostetun tuen, erityisen tuen piirissä olevien oppilaita tai erikoissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita. Avustuksella voidaan myös tuottaa materiaalia erityisopetuksen tueksi.

Hallitus päätti tasa-arvorahoituksen kaksinkertaistamisesta syksyn 2017 budjettiriihessä. Samalla hallitus päätti kohdentaa erikseen 10 miljoonaa euroa uutta lisärahoitusta kouluille, jotka eri syistä ovat vaarassa jäädä kehittämistoiminnan ulkopuolelle tai joilla on hyvin vähäisesti resursseja siihen.