Uutinen

Euroopan kielten päivää vietetään 26.9.

Ajankohtaista
Euroopan neuvosto on julistanut syyskuun 26. päivän Euroopan kielten päiväksi. Päivän tavoitteena on tuoda esiin Euroopan kielellistä rikkautta ja innostaa opiskelemaan kieliä. Päivä tuo esille monia teemoja, joita käsitellään myös perusopetuksen opetussuunnitelman perus
teissa. Yhteistä on esimerkiksi ajatus siitä, että jokainen koulu ja oppilas on monikielinen.

Euroopan kielten päivä on osa Euroopan neuvoston nykykielten keskuksen ECML:n monipuolista toimintaa. Opetushallitus on ECML:n vastuutaho Suomessa.

Idea päivästä syntyi, kun Euroopan neuvosto ja Euroopan unioni nimesivät vuoden 2001 Euroopan kielten vuodeksi ja saivat miljoonia ihmisiä mukaan erilaisiin tempauksiin. Tänä vuonna Euroopan kielten päivää vietetään jo 18. kertaa. Elinikäistä kielten oppimista tuetaan koulussa ja koulun ulkopuolella, oli tavoitteena sitten opinnoissa tai ammatissa edistyminen tai halu tutustua eri maihin ja kulttuureihin pintaa syvemmältä. Kieliä maistellaan myös huvin vuoksi.

Kaikki viettävät Euroopan kielten päivää!

Euroopan kielten päivänä eri maissa järjestetään monia mielenkiintoisia tapahtumia. Suomessa päivää vietetään monissa kunnissa ja oppilaitoksissa. Tapahtumien pääpaino on kielimaistajaisissa, kielipeleissä ja kielenkäytöstä nauttimisessa.

Mukaan kutsutaan kaikkia kielistä ja niihin liittyvistä positiivisista asioista kiinnostuneita. Kielipäivään voi osallistua kotona, työpaikalla, koulussa, bussissa tai harrastuksissa. Kielipäivänä jokainen on monikielinen.

Euroopan komissio järjestää tänä vuonna Suomen päätapahtuman Hanasaaressa perjantaina 28.9. Aamupäivällä voi osallistua seminaariin ”Suomi Ruotsissa ja ruotsi Suomessa”, iltapäivällä seminaarin aiheena ovat Suomen vähemmistökielet romani, saame ja somali teemalla ”Ylpeänä vähemmistössä ”

Lisätietoja