Uutinen

Jyrängön koulu #BeActive Education -kilpailun finaaliin

Ajankohtaista
Jyrängön koulu Heinolasta on ehdolla Euroopan komission #BeActive Education -palkinnon saajaksi. Ehdokkaita oli asetettu yhteensä 69, joista 3 valikoitui finaaliin. Muut finalistit ovat irlantilainen sekä tsekkiläinen koulu.

Jyrängön koulussa on pyritty aktivoimaan koulu- ja työpäiviä vuodesta 2005 alkaen. Vuonna 2010-2012 Jyrängön koulu otti osaa Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheeseen yhtenä 45 koulusta. Tänä päivänä Liikkuva koulu tavoittaa yli 90 % suomalaisista kunnista ja oppilaista. Vuoden 2013 liikkuvaksi kouluksi valitussa Jyrängön koulussa aktiivisuus ja liikkuminen on tuotu luontevaksi osaksi koulupäivää hyvin tuloksin.

– Liikkeen lisääminen koulupäiviin on edistänyt tutkimuksien mukaan oppilaidemme fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Saadut tulokset ovat antaneet koulullemme entisestään lisäpontta nyt jo 13 vuotta jatkuneeseen koulupäivien liikunnallistamistyöhön, kertoo Jyrängön koulun rehtori Kimmo Nykänen.

Jyrängössä kysymystä on lähestytty koulun toimintakulttuurin kautta. Nykänen kokee, että Liikkuvan koulun sisällöt ovat oiva työväline niin koulun kuin kunnankin toiminnan kehittämiseen.

– Opetussuunnitelmassa nostetaan monia sellaisia asioita esille, joita Liikkuva koulu -toiminnalla voidaan kouluissa edistää. Liikkuvan koulun myötä yhteisöllisyys ja osallisuus ovat kiinteä, erottamaton osa Jyrängön koulua, arvioi Nykänen.

Jyrängön koulun lisäksi myös kaikki muut Heinolan koulut ovat liikkuvia kouluja ja toimintaa kehitetään yhdessä. Paikallisten koulujen lisäksi kiitosta saa myös Liikkuva koulu -verkosto.

– Suuri kiitos ehdokkuudesta ja saamastamme huomiosta kuuluu myös valtakunnalliselle Liikkuva koulu -verkostolle ja sen toimijoille kouluissa, kunnissa ja hallinnossa. Tämä ehdokkuus on monella tapaa jatkumoa sille ansiokkaalle työlle, minkä Suomen peruskoulut ovat tänä päivänä ottanut omakseen, iloitsee Nykänen.

Parhaat eurooppalaiset käytännöt esiin

#BeActive-palkinto on osa 23.–30.9.2018 vietettyä Euroopan urheiluviikkoa, joka on Euroopan komission aloite liikunnan lisäämiseksi Euroopassa. Palkitsemisella komissio haluaa korostaa Euroopan urheiluviikon paikallisuutta sekä tuoda esille parhaita käytäntöjä eri puolilta Eurooppaa. Erityisesti komission valintakriteereissä painottuvat luovuus, kustannustehokkuus ja vaikuttavuus. Voittaja palkitaan 17.10.2018 Sofiassa.

Euroopan urheiluviikon yhteyspisteenä toimii Suomessa Opetushallitus ja viikon pääpainona on Suomessa lasten ja nuorten liikkuminen. Euroopan urheiluviikko toteutetaan Erasmus+ -ohjelman tuella. Erasmus+ ohjelma tukee myös liikunta- ja urheilusektorin kansainvälisiä yhteistyöhankkeita.

Lisätietoa

  •     Rehtori Kimmo Nykänen, Jyrängön koulu, Heinola, , puh. +358 50 593 9595
  •     Euroopan urheiluviikosta Suomessa: Urheiluviikon yhteyspiste, Opetushallitus, Terhi Liintola, puh. 0295 338 504