Uutinen

Kieltenopetus alkaa jatkossa jo ensimmäiseltä luokalta – Opetushallituksessa aloitetaan A1-kielen opetussuunnitelmatyö

Ajankohtaista
Ensi vuonna koulunsa aloittavat ekaluokkalaiset opiskelevat ensimmäistä vierasta tai toista kotimaista kieltä keväästä 2020 alkaen. A1-kielen opiskelun tehtävien ja tavoitteiden valmistelu opetussuunnitelman perusteisiin alkaa Opetushallituksessa.

Valtioneuvoston kieltenopetuksen varhentamista koskevan päätöksen myötä Opetushallituksessa valmistellaan vuosien 2018–2019 aikana opetussuunnitelman perusteisiin kuvaukset A1-kielen oppiaineen tehtävästä, tavoitteista ja tavoitteisiin liittyvistä keskeisistä sisältöalueista vuosiluokille 1 ja 2. Opetushallitus asettaa työryhmän laatimaan perusteiden muutokset.

Valtakunnalliset perusteet julkaistaan 1.5.2019, jonka jälkeen paikallisten opetussuunnitelmien laatiminen alkaa. Niiden on oltava valmiit ja hyväksytyt vuoden 2019 loppuun mennessä.

Tehdyllä päätöksellä A1-kielen opetusta lisätään yhteensä 2 vuosiviikkotunnilla vuosiluokilla 1–2. Näin ollen perusopetuksessa annettava oppimäärä kasvaa nykyisin säädetystä, eikä lisäys vähennä muuta opetusta. Nykyisin vieraan kielen opetuksen on alettava 3. vuosiluokalla, mutta useat kunnat ovat jo ryhtyneet tarjoamaan opetusta varhemmin. Varhentamista on myös tuettu tällä hallituskaudella kärkihankerahoituksella.

Valtioneuvosto päätti peruskoulun tuntimäärän kasvattamisesta - kieltenopetus alkaa jatkossa jo ensimmäiseltä luokalta (Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 20.9.2018.)
Kielten varhentamisen seminaarissa pohditaan kielten opetuksen tulevaisuutta

Opetushallitus järjestää yhdessä neljän yliopiston kanssa kielten opetuksen varhentamisen kärkihankkeen Varhemmin, hauskemmin, enemmän -seminaarin perjantaina 21.9.2018 Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa.

–Varhaisen kielen oppimisen pedagogisen osaamisen kehittäminen on nyt erityisen tärkeää, koska kaikki ensi vuonna koulunsa aloittavat ekaluokkalaiset aloittavat ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen eli A1-kielen opiskelun vuoden 2020 alusta, opetusneuvos Annamari Kajasto sanoo.

Täydennyskoulutushankkeiden yhteinen seminaari tuo yhteen tutkimustietoa, taitoa ja kokemuksia. Opettajia, opettajan kouluttajia sekä tutkijoita kokoontuu uudenlaisen kielten oppimisen äärelle. Mihin suuntaan kielten opetus kehittyy seuraavan 20 vuoden aikana? Miten tutkimus vastaa varhennetun kielten opetuksen haasteiseen? Mihin tutkimus pitäisi suunnata? Mitä tukea suomalainen opettajankoulutus tarjoaa varhennettuun kielten opetukseen?

Seminaari järjestetään yhteistyössä Opetushallituksen rahoitusta saaneiden Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n, Jyväskylän yliopiston kielikampuksen, Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskuksen Chydeniuksen sekä Åbo Akademin Elinikäisen oppimisen keskuksen (Centret för livslångt lärande) kanssa. Seminaari on kielten opetuksen varhentamisen kärkihankkeen toimintaa ja se päättää hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen liittyneen opettajien täydennyskoulutuksen. Koulutuksiin on osallistunut vuoden aikana yli 300 opettajaa.

Kieltenopetuksen varhentaminen on yksi Juha Sipilän hallituksen kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kärkihankkeista. Kielten varhentamisen kärkihankkeen tavoitteena on ollut lisätä, kehittää ja monipuolistaa kielten oppimista varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Rahoitusta on myönnetty yhteensä yli 8 miljoonaa 131 hankkeelle eri puolilla Suomea vuosina 2017–2018.