Uutinen

Kieltenopetusta vahvistetaan luokan- ja kieltenopettajien täydennyskoulutuksella – valtionavustushaku on avattu

Ajankohtaista Perusopetus
Opetushallitus on avannut valtionavustushaun perusopetuksen ensimmäisen ja toisen luokan A1-kielen opetuksen täydennyskoulutuksen järjestämiseen. Haku on auki 21.12.2018–15.2.2019. Avustusta voivat hakea perusopetuksen järjestäjät ja täydennyskoulutusta tarjoavat tahot. Haettavissa on yhteensä 2 miljoonaa euroa vuosien 2019–2020 aikana.
Kuvituskuva, lapset istuvat aamupiirissä

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on varmistaa vuosiluokilla 1–2 A1-kielen opetusta antavien luokan- ja aineenopettajien pedagoginen ja ammatillinen osaaminen sekä vahvistaa koulun kielitietoista toimintakulttuuria. Tavoitteena on myös tukea opetussuunnitelman perusteiden mukaista A1-kielen opetusta ensimmäisellä ja toisella luokalla. Täydennyskoulutuksen piiriin halutaan saada kaikki luokan- ja kieltenopettajat koko maassa.

Valtionavustusta haetaan kahdessa hakuryhmässä. Hakuryhmässä A voivat hakea perusopetuksen järjestäjät, jotka eivät ole saaneet valtionavustusta kieltenopetuksen varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa vuosina 2017–2018. Hakuryhmässä B voivat hakea täydennyskoulutusta järjestävät tahot.

Opetushallitus järjestää hausta tiedotustilaisuuden perjantaina 1.2.2019 klo 12–14. Opetushallituksessa. Tilaisuus striimataan. Lisätietoa tilaisuudesta päivitetään kielten kärkihankkeen verkkosivuille.

Opetushallitus avaa keväällä 2019 valtionavustushaun tutoropettajatoiminnan laajentamiseksi kieltenopetukseen. Avustusta voivat hakea myös ne perusopetuksen järjestäjät, jotka ovat saaneet valtionavustusta kieltenopetuksen varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa vuosina 2017–2018.

Nyt avattavan täydennyskoulutukseen tarkoitetun valtionavustushaun taustalla on tuntijakoon tehdyt muutokset. Kaikki ensi vuoden ekaluokkalaiset aloittavat A1-kielen eli ensimmäisen vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opiskelun viimeistään keväällä 2020 puolella vuosiviikkotunnilla. Valtioneuvosto päätti syyskuussa 2018 muuttaa perusopetus- ja tuntijakoasetuksia siten, että vuosiluokkien 1 ja 2 A1-kielen tuntimäärää lisätään yhteensä kahdella vuosiviikkotunnilla.

A1-kieleen lisättävä tuntimäärä edellyttää muutoksia Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014). Opetushallitus valmistelee perusteisiin lisättävät kuvaukset A1-kielen tehtävästä, tavoitteista ja tavoitteisiin liittyvistä keskeisistä sisältöalueista vuosiluokille 1–2. Perusteet valmistuvat viimeistään toukokuussa 2019.

– Hienoa, että saamme valtionavustushaun vielä näin joulun alla auki, jotta täydennyskoulutuksen suunnittelu pääsee alkuun heti vuodenvaihteen jälkeen. Kielten kärkihankkeissa ja täydennyskoulutuksissa on kehitetty hyviä toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää täydennyskoulutuksen suunnittelussa. A1-kielen opetusta on voitu järjestää kouluissa eka- ja tokaluokkalaisille vuodesta 1994 alkaen. Vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetuksen pedagogiikan kehittämistä tukeekin se monipuolinen kokemus ja osaaminen, jota näissä kouluissa on, opetusneuvos Annamari Kajasto sanoo.

  • Varhennettua kieltenopetusta on tuettu Kielten kärkihankkeella.
  • Varhennetusta kieltenopetuksesta usein kysyttyjä kysymyksiä opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote: Kielten opetus alkamaan jo ensimmäiseltä ─ luokaltaopettajien täydennyskoulutukseen kaksi miljoonaa euroa
  • Verkkojulkaisu: Kieltenopetuksen varhentamiskokeilujen satoa