Uutinen

Koulun osallistava toimintakulttuuri luo perustan toimivalle kodin ja koulun yhteistyölle

Ajankohtaista
Valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää vietetään peruskouluissa, esikouluissa sekä päiväkodeissa 28.9. Päivän aikana järjestetään tapahtumia, joissa vanhemmat voivat osallistua yhdessä tekemisen kautta lapsen koulu- ja päiväkotiarkeen sekä keskustella oppimiseen liittyvistä asioista. Tänä vuonna teemana on kiitoskulttuuri.

Kodin ja koulun sekä kodin ja päiväkodin yhteistyö on kirjattu uusiin opetus- sekä varhaiskasvatuksen suunnitelmiin entistä vahvemmin. Kirjaus velvoittaa oppilaitoksia rakentamaan toimivaa yhteistyötä huoltajien kanssa.

–Kodin ja koulun tai päiväkodin välinen yhteistyö on tärkeää jo ensimmäisestä päivästä lähtien, ja se tulisi jäsentää jatkumona, jonka eri vaiheissa yhteistyöllä voi olla erilaisia tehtäviä ja muotoja. Kodin ja koulun yhteistyössä lähtökohta on lapsen ja oppilaan hyvä, turvallinen arki sekä oppimisen motivaation tukeminen. Hyvä yhteistyö muodostuu osallisuudesta, luottamuksesta, arvostuksesta ja kuulemisesta, Perusopetus- ja varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ulla Laine sanoo.

Perinteisten vanhempainiltojen ja vuotuisten arviointikeskustelujen lisäksi tarvitaan niin vanhempien kuin koulujen palautteen perusteella yhteisöllisiä ja osallistavia tapahtumia. Yhteisen tekemisen lomassa voidaan käydä keskustelua kouluyhteisöä sekä lasten ja nuorten kasvua ja oppimista koskevista asioista. Päivän tavoitteena on tarjota vanhemmille aikaa ja tilaa tutustua lapsen kouluympäristöön, opettajiin ja koulukavereihin sekä muihin vanhempiin.

Kodin ja Koulun Päivän teemana on tänä vuonna kiitoskulttuuri. Tutkija ja Positiivinen CV konseptin luoja Kaisa Vuorinen muistuttaa Kodin ja Koulun Päivän videolla myönteisen palautteen voimasta.

Kodin ja Koulun Päivää suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyössä Opetushallitus, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Rehtorit ry, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Suomen Kuntaliitto, Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry, Sivistystyönantajat, Förbundet Hem och Skola i Finland ja Suomen Vanhempainliitto. Kodin ja Koulun Päivää tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

#kodinjakoulunpäivä