Tiedote

Koulutusviennin arvo jo 310 miljoonaa

Ajankohtaista Koulutusvienti
Suomalaisia koulutuspalveluja ja -tuotteita vietiin viime vuonna maailmalle 310 miljoonan euron arvosta. Kokonaiskasvu edellisvuodesta oli 16 % ja tänä aikana syntyi 150 uutta työpaikkaa. Hallitusohjelmassa tavoitteeksi asetettu 350 miljoonan euron liikevaihto saavutetaan todennäköisesti tämän vuoden aikana.

Koulutusviennin kasvuohjelma Education Finland selvitti koulutusviennin tilaa kyselyllä jäsenilleen. Kyselyn mukaan vuonna 2017 koulutusviennin arvo oli 310 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 256 miljoonaa. Nopeimmin kasvoivat digitaalisuutta hyödyntävät työelämän koulutuspalvelut. Perusopetuksen kehittäminen ja oppilaitoskonseptit oli ainoa sektori, jonka liikevaihto ei kasvanut. Silti se tuotti merkittävät 11,3 miljoonaa euroa.

Lukumääräisesti eniten koulutusvientiyrityksiä toimii koulutusteknologian sektorilla. Lisäksi koulutusmatkailuun liittyviä palvelutuottajia on tullut markkinoille vastaamaan kasvavaan kysyntään erityisesti Aasiasta.

Jäsenistön kaksi pörssiyhtiötä tekee valtaosan eli yli 260 miljoonaa euroa koulutusviennin liikevaihdosta. Yritysten liikevaihto ilman suurimpia pörssiyhtiöitä on keskimäärin noin 500 000 euroa.

Painotus entistä vahvemmin Kiinaan, Kaakkois-Aasiaan, Persianlahdelle ja Latinalaiseen Amerikkaan

Koulutusviennin kohdemarkkina-alueet Persianlahdella, Kiinassa, Kaakkois-Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa toivat viime vuonna noin 54 % koulutusviennin liikevaihdosta. Tänä vuonna liikevaihdosta noin 60 % arvioidaan tulevan näiltä alueilta.

Suomalaisia koulutuspalveluita ja -tuotteita vietiin myös Skandinaviaan, Espanjaan, Portugaliin, Kreikkaan, Maltalle, Saksaan, Iso-Britanniaan, Venäjälle, itäisen Euroopan maihin ja USA:han. Tänä vuonna toimintaa ennustetaan kohdistuvan myös Afrikkaan, muun muassa Egyptiin, Etelä-Afrikkaan, Namibiaan, Tansaniaan, Ghanaan ja Etiopiaan.

Koulutusviennissä 150 uutta työpaikkaa

Kasvuohjelman jäsenistö käytti koulutusvientiin lähes 500 henkilötyövuotta. Uusia pitkäaikaisia, yli vuoden kestäviä työsuhteita solmittiin 91. Alle vuoden kestäviin työsuhteisiin palkattiin 59 henkilöä.

Työpaikkoja syntyi muun muassa koulutusviennin myynti- ja asiantuntijatehtäviin. Lisäksi suomalaisia opettajia ja lastentarhanopettajia rekrytoitiin opetustehtäviin kohdemaissa.

Noin kolmannes yrityksistä saanut vientiä vauhdittavaa rahoitusta

29 % yrityksistä kertoi saaneensa viime vuonna rahoitusta koulutusviennin kasvun edistämiseen. Koulutusvientiyritykset saivat rahoitusta erityisesti kotimaisilta yksityisiltä sijoittajilta. Sijoitusten määrät vaihtelivat 20 000 eurosta 400 000 euroon. Institutionaalisten sijoittajien sijoitukset vaihtelivat 100 000 eurosta 1,1 miljoonaan. Suurin ulkomainen sijoitus oli arvoltaan 1,2 miljoonaa euroa.

Vientiä ovat vauhdittaneet myös Tekesiltä (nyk. Business Finland) saatu rahoitus ja lainat.