Tiedote

Miten alentaa toisen asteen koulutuksen oppimateriaalikustannuksia opiskelijoille? ‒ Pilottihankkeisiin haettavana 4 miljoonaa euroa

Ajankohtaista Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö etsivät keinoja alentaa ammatillisen koulutuksen ja lukion kustannuksia opiskelijoille.

Haettavana on yhteensä 4 miljoonaa euroa hankkeisiin, joissa kehitetään avoimia digitaalisia oppimateriaaleja ja materiaalipankkeja tai uudistetaan opetusta siten, että opiskelijoille koituvat kustannukset alenevat. Avustusta voi hakea myös hankkeisiin, joissa kehitetään koulutuksen järjestäjien yhteishankintoja, jotta opiskelijoiden tarvitsemien oppimateriaalien, tarvikkeiden ja varusteiden kustannukset vähenevät. Lukiokoulutukseen voidaan avustuksen avulla kehittää myös kierrätys- ja lainaamotoimintaa. Avustusta ei voi käyttää suoraan opiskelijoille hankittaviin laitteisiin ja opiskeluvälineisiin.

– Hallitus on päättänyt, että lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa otetaan käyttöön oppimateriaalilisä heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleville opiskelijoille. Tämän lisäksi tarvitaan kuitenkin uusia, kaikille opiskelijoille kohdistuvia innovatiivisia ratkaisuja toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentamiseksi. Oppimateriaalikustannukset eivät saa muodostua yhdellekään nuoristamme opiskelun esteeksi, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Hankerahoituksen avulla etsitään toimintatapoja, jotka voidaan myöhemmin ottaa käyttöön valtakunnallisesti. Avustuksen ehtona on, että toiminnan vaikutukset opiskelijoiden oppimateriaali- ja muihin kustannuksiin täytyy pystyä todentamaan. Lisäksi opiskelijat pitää ottaa mukaan hankkeen valmisteluun, toteutukseen ja tulosten arviointiin.

– Innovaatiot syntyvät usein arjessa, ja oppilaitokset, opettajat ja opiskelijat tuntevat lukion ja ammatillisen koulutuksen arjen kaikkein parhaiten. Avustuksella kannustetaan heitä yhdessä kehittämään uudenlaisia keinoja vähentää opiskelun kustannuksia, jotta jokaisella on mahdollisuus hankkia toisen asteen tutkinto ja myös joustavasti päivittää osaamistaan työuran varrella, johtaja Anni Miettunen Opetushallituksesta sanoo.

Koulutuksen järjestäjät voivat hakea avustusta 15.11.2018 mennessä. Rahoitusta saaneet hankkeet käynnistyvät viimeistään tammikuussa 2019 ja jatkuvat vuoden 2019 loppuun.

Hallitus on päättänyt, että pienituloisten perheiden lukio- tai ammatillisen koulutuksen opiskelijoille ryhdytään maksamaan opintotuen oppimateriaalilisää elokuusta 2019 alkaen. Oppimateriaalilisä parantaa pienituloisista perheistä tulevien toisen asteen opiskelijoiden taloudellisia edellytyksiä opiskeluun. Oppimateriaalilisän saisi säännöllisesti arviolta 33 000 opiskelijaa.