Tiedote

Noin 61 000 ekaluokkalaista aloittaa koulun

Ajankohtaista Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Opetushallituksen arvion mukaan noin 61 000 ekaluokkalaista aloittaa koulunkäynnin tänä syksynä. Määrä on hieman pienempi kuin viime vuonna. Esiopetuksessa aloittaa arviolta niin ikään 61 000 lasta.

Kaikkiaan peruskouluissa opiskelee arviolta 560 000 oppilasta. Heistä 6 % opiskelee ruotsinkielisissä kouluissa. Oppilaiden määrä on noussut hiljalleen viimeisten viiden vuoden aikana, oppilaita on nyt noin 4 % enemmän kuin vuonna 2014. Peruskouluja on 2 353, mikä on 270 vähemmän kuin viisi vuotta sitten.

Esiopetukseen osallistuvien osuus 6-vuotiaista on ollut viime vuosina noin 99,4 %. Esiopetuksen ulkopuolelle jäämiseen on monia syitä, osa ikäluokan lapsista on esimerkiksi vanhempien mukana ulkomailla, osa jo koulussa.

Lukion aloittavien nuorten määrä on kasvanut

Peruskoulun päättäneistä hakijoista 97 % sai opiskelupaikan kevään yhteishaussa.

Lukion aloittaa arviolta 32 000 nuorta. Nuorten opetussuunnitelman mukaan opiskelevien määrä on kasvanut vuodesta 2014, kun taas aikuislukioiden opiskelijamäärät ovat olleet laskussa: vuonna 2017 aikuisopiskelijoiden osuus lukiolaisista oli 7 %. Lukioissa opiskelee kaikkiaan yli 100 000 opiskelijaa, joista noin 6 % ruotsiksi. Lukioita on 375, määrä on 38 vähemmän kuin viisi vuotta sitten.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee tutkintoa arviolta 272 500 opiskelijaa, joista noin 3,5 % opiskelee ruotsinkielisessä koulutuksessa. Uusien opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista on noin 41 %. Noin puolet ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on alle 25-vuotiaita. Aloittavien alle 25-vuotiaiden opiskelijoiden osuus on laskenut hieman parin viime vuoden aikana, tänä syksynä heitä arvioidaan olevan noin 45 % uusista opiskelijoista. Kehitys on linjassa Suomen väestörakenteen kanssa.

Tarjolla on myös jatko-opintoihin valmistavaa koulutusta

Peruskoulunsa päättäneille on tarjolla myös jatko-opintoihin valmistavaa koulutusta. Tähän sisältyvät ammatillisen koulutuksen valmentava koulutus (VALMA), kymppiluokka sekä lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA). Valmistavan koulutuksen yhteisen haun kautta paikan vastaanottaa vuosittain kolmisen tuhatta opiskelijaa. Tämän kesän haun tulokset julkaistaan 3.8.

Suurin osa kaikista valmistavan koulutuksen aloittavista aloittaa ammatillisen koulutuksen valmentavassa koulutuksessa, vajaa parikymmentä prosenttia kymppiluokalla ja lukion valmistavassa koulutuksessa muutama prosentti.

Yhä useamman äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame

Muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien oppilaiden ja opiskelijoiden osuus on kasvanut kaikilla koulutusasteilla viime vuosina. Tuoreimpien tilastojen mukaan heitä oli vuonna 2016 peruskoululaisista 6,5 %, lukiolaisista 5,5 % ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 9 %.

Opetushallitus arvioi syksyllä 2018 aloittavien opiskelijamääriä mm. Vipunen-tilastotietopalvelun väestö- ja opiskelijamäärätilastojen pohjalta. Viimeisimmät toteutuneet luvut ovat joko vuodelta 2016 tai 2017.

Lisätietoja