Tiedote

Opetushallitus laatii tarkemmat kriteerit päättöarviointiin

Ajankohtaista Perusopetus Arviointi ja todistukset
Opetushallitus alkaa valmistella perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerejä useammalle eri arvosanalle. Tarkempien kriteerien avulla pyritään lisäämään arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta.

Opetushallitus määrittelee päättöarvioinnille täsmällisemmät ja kansallisesti velvoittavat kriteerit kevääseen 2020 mennessä, jolloin päättötodistukset annetaan ensimmäisen kerran uusien perusopetuksen opetussuunnitelmien mukaan. Samalla arvioidaan, tulisiko myös toiselle ja kuudennelle luokalle laatia tarkemmat arviointikriteerit.

Nykyisissä opetussuunnitelman perusteissa on määritelty, mitä oppilaan tulee osata, jotta hän saa päättötodistukseen arvosanan 8. Myös tämän ylittävälle ja alittavalle osaamiselle on laadittu kuvaukset. Osana opetussuunnitelmauudistuksen seurantaa Opetushallitus on todennut, että kuntien ja koulujen arviointikäytännöissä ja periaatteissa on niin merkittäviä eroja, että päättöarvioinnista on tarpeen linjata tarkemmin. Myös eri tutkimuksissa on käynyt ilmi, että oppilaan päättöarvosana ja oppimistulosten arvioinneissa osoittama osaaminen voivat poiketa toisistaan jopa huomattavasti. Lisäksi opettajat ovat tuoneet voimakkaasti esiin, että arvosanalle 5 tulisi määritellä kriteerit.

Opetushallitus alkaa valmistella tarkennuksia arviointiin välittömästi. Kriteerit valmistellaan yhteistyössä kuntien ja koulujen kanssa. Joissakin kunnissa on jo laadittu paikallisia arviointikriteereitä ja työkaluja. Paikallista osaamista ja tehtyjä kriteeristöjä tullaan hyödyntämään kansallisten kriteerin määrittelyssä.

Kriteerien laadinnassa tehdään myös yhteistyötä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen asiantuntijoiden ja eri yliopistojen tutkijoiden kanssa. Opetushallitus on kutsunut koolle arvioinnin asiantuntijoita pyöreän pöydän keskusteluun keskiviikkona 6. kesäkuuta. Tapaamisen tarkoituksena on avata keskustelu ja muodostaa yhteinen näkemys kansallisten arviointikriteerien suuntaviivoista.

Lisätietoja

Erja Vitikka, opetusneuvos, puh. 029 533 1225