Tiedote

Perusopetuksen arviointia uudistetaan ‒ Opetushallitus kerää näkemyksiä opettajilta, oppilailta ja vanhemmilta

Ajankohtaista Perusopetus Arviointi ja todistukset
Opetushallitus kerää verkossa palautetta ja kehittämisajatuksia perusopetuksen arvioinnista. Palautetta toivotaan opetusalan ammattilaisten lisäksi myös oppilailta ja huoltajilta. Palautetta voi antaa 14.9.2018 asti.

Erityisesti päättöarvioinnin yhdenvertaisuus ja arvosanojen vertailukelpoisuus on herättänyt huolta sekä opetusalan ammattilaisissa että perheissä. Opetushallitus käynnisti kesäkuussa työn, jossa määritellään päättöarvioinnille täsmällisemmät ja kansallisesti velvoittavat kriteerit kevääseen 2020 mennessä. Samalla arvioidaan, pitäisikö myös peruskoulun alemmille luokille tehdä tarkemmat arviointikriteerit.

Opetushallitus on tänään avannut verkkoon aivoriihen, jolla kerätään palautetta ja näkemyksiä siitä, miten perusopetuksen oppimisen arviointia pitäisi kehittää, jotta se olisi entistä yhdenvertaisempaa. Ajatuksia ja näkemyksiä toivotaan opetustoimen johdolta, opettajilta, oppilailta ja huoltajilta.

Aivoriihi sisältää visuaalisia ja vuorovaikutteisia kysymyksiä sekä monivalintakysymyksiä. Vastaaminen kestää noin 10‒15 minuuttia. Sisältö on räätälöity erilaiseksi ammattilaisille, huoltajille ja oppilaille. Erityisesti oppilaiden kokemukset ja näkemykset arvioinnista ovat tärkeitä, jotta lasten ja nuorten ääni saadaan kuuluviin kehittämisessä.

Verkkoaivoriihi on auki 14.9.2018 asti. Sen tulokset toimivat lähtökohtana päättöarvioinnin kriteerien tarkentamiselle ja perusopetuksen arvioinnin kehittämiselle.

Lisätietoja

Opetusneuvos Erja Vitikka, puh. 029 533 1225
Opetusneuvos Katri Kuukka, puh. 029 533 1445
Opetusneuvos Marjo Rissanen, puh. 029 533 1776