Uutinen

Suomalaiskoulut ehdolla eurooppalaisen liikuntapalkinnon saajiksi

Ajankohtaista
Kolme suomalaista koulua on ehdolla Euroopan komission #BeActive-palkinnon saajaksi. Ehdolla ovat Jyrängön koulu Heinolasta, Minna Canthin koulu Kuopiosta sekä Onkilahden yhtenäiskoulu Vaasasta.

Jyrängön koulu on onnistunut pitkäjänteisellä kehitystyöllä merkittävästi lisäämään oppilaidensa koulupäivän aikaista liikkumista ja aktiivisuutta sekä koko kouluyhteisön (oppilaiden ja henkilökunnan) hyvinvointia. Koulussa on työstetty toimintamalleja, joita on sen jälkeen otettu aktiivisesti käyttöön ympäri Suomen sekä Suomen rajojen ulkopuolella.

Minna Canthin yläkoulun arjessa kouluhyvinvointia on pyritty tehostamaan panostamalla välituntiliikuntaan. Toiminnallisten työtapojen kautta on ryhdytty liikunnallistamaan oppitunteja ja oppilaita koulutetaan vuosittain välkkäriohjaajiksi. Nuoret ovat ohjanneet välituntitoimintaa sekä omalla koululla että alakoulujen ja päiväkotien liikuntatapahtumissa.

Onkilahden yhtenäiskoulu on järjestänyt monipuolisia ja erilaisia haasteita ja tempauksia, jotta toiminta tavoittaisi mahdollisimman suuren oppilasryhmän taustasta ja tasosta riippumatta. Monikulttuurisessa koulussa myös Action-toiminta liikuttaa suurta oppilasmäärää. Toimintaan on kuulunut muun muassa välituntiliikuntaa, ohjaajien vetämää taukojumppaa luokissa sekä mahdollisuus liikkua oppitunnin aikana liikuntasalissa.

Euroopan urheiluviikkoa vietetään syyskuun lopulla

#BeActive-palkinto on osa 23.–30.9.2018 vietettävää Euroopan urheiluviikkoa, joka on Euroopan komission aloite liikunnan lisäämiseksi Euroopassa. Euroopan urheiluviikon yhteyspisteenä toimii Suomessa Opetushallitus ja viikon pääpainona on Suomessa lasten ja nuorten liikkuminen. Vastaava asiantuntija Terhi Liintola iloitsee siitä, että palkinnon saamiseksi ehdolle valikoituneissa kouluissa on vahva oppilaiden osallisuus.

– Oppilaat ovat mukana niin toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, kertoo Liintola.

Palkitsemisella komissio haluaa korostaa Euroopan urheiluviikon paikallisuutta sekä tuoda esille parhaita käytäntöjä eri puolilta Eurooppaa. Komissio valitsee ehdokkaista finalistit ja voittaja palkitaan myöhemmin #BeActive gaalassa syksyllä Sofiassa. Erityisesti komission valintakriteereissä painottuvat luovuus, kustannustehokkuus ja vaikuttavuus. Euroopan urheiluviikko toteutetaan Erasmus+ -ohjelman tuella. Erasmus+ ohjelma tukee myös liikunta- ja urheilusektorin kansainvälisiä yhteistyöhankkeita.

Lisätietoja

  • Euroopan urheiluviikosta Suomessa: Urheiluviikon yhteyspiste, Opetushallitus, Terhi Liintola, puh. 0295 338 504, terhi.liintola@oph.fi
  • Minna Canthin koulu, rehtori Marianne Liimatainen, puh. 0447184621, marianne.liimatainen@kuopio.fi
  • Jyrängön koulu, rehtori Kimmo Nykänen, puh. 0505939595, kimmo.nykanen@edu.heinola.fi
  • Onkilahden yhtenäiskoulu, opettaja Laura Anderssen, puh. 044 5272389, laura.andersen@edu.vaasa.fi