Uutinen

Suomi saa Euroopan komissiolta kehuja kansalaiskasvatuksesta

Ajankohtaista
Euroopan komissio kiinnittää tuoreessa koulutuksen seurantaraportissaan huomiota siihen, miten kokonaisvaltainen lähestymistapa Suomella on kansalaiskasvatukseen. Kansalaiskasvatusta opetetaan yhteiskuntaopin oppiaineena perusopetuksessa ja lukioissa. Tämän lisäksi sitä käsitellään myös laaja-alaisena osaamisalueena, joka on integroitu muiden aineiden opetukseen.

Suomessa on muihin EU-maihin verrattuna enemmän yhteiskuntaopin oppitunteja. Ainoastaan Viro ja Luxemburg yltävät samaan tuntimäärään. Lisäksi komissio pitää positiivisena sitä, että suomalaisissa kouluissa myös koulun kaiken muun toiminnan edellytetään valmistavan oppilaat ja opiskelijat osallisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Raportti nostaa lisäksi esille suomalaisten nuorten vahvat kansalaistaidot. Tämä kävi ilmi vuonna 2016 toteutetusta ICCS-tutkimuksesta (International Civic and Citizenship Education Study), jossa suomalaiset kahdeksasluokkalaiset olivat 24 maasta neljänneksi parhaita.

Tosin moitittavaakin löytyy. Vaikka kodin sosioekonomisella taustalla ei ollut Suomessa kovin suurta vaikutusta nuorten kansalaistaitoihin, maahanmuuttajatausta merkitsi enemmän kuin muissa EU-maissa. Myös nuorten osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan oli vertailumaihin verrattuna vähäistä.

Lisätiedot