Uutinen

Suomi toisena kielenä -opettajiksi vuonna 2018 Réka Aarnos ja Marianne Seppä

Ajankohtaista
Tänä vuonna maahanmuuttajien suomi toisena kielenä -opettajaksi valittiin kaksi ansioitunutta opettajaa: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian suomi toisena kielenä -opettaja Réka Aarnos ja Luksiassa, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä projektitoiminnan parissa työskentelevä opettaja Marianne Seppä.

Valinta tehtiin yleisöltä tulleiden ehdotusten pohjalta. Valintakriteereitä olivat opettajan innostuneisuus ja innostavuus, opettajan ansiot suomi toisena kielenä -alan pedagogisessa kehittämisessä sekä opettajan halukkuus jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan muille suomi toisena kielenä -opettajille. Molemmat opettajat ovat edistäneet aikuisten maahanmuuttajien ja heidän opettajiensa ja ohjaajiensa digitaalisten taitojen kehittämistä.

– Kielitaitojen ja digitaitojen vahvistaminen yhtä aikaa on todella tärkeää, kun kohderyhmänä on maahanmuuttajat. Olemme panostaneet tähän työhön paljon ja on hienoa, että sille annetaan tällä tavoin painoarvoa. Tuntuu hyvältä ja olen ylpeä, sanoo Réka Aarnos.

– On suuri kunnia saada tämä tunnustus, koska se kertoo siitä, että tekemäni kehittämistoiminta on lähtenyt todellisesta tarpeesta. Suomi on tietoyhteiskunta, jossa digitaaliset taidot ovat tärkeä osa kotoutumista. Työssäni olen halunnut rohkaista ja innostaa opettajia integroimaan digitaaliset taidot osaksi opetusta ja ohjausta. Erityisesti haluaisinkin kiittää kotoutumiskoulutuksen opettajia ja opiskelijoita, jotka ovat rohkeasti lähteneet mukaan kehittämään digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia S2-opetuksessa, sanoo Marianne Seppä.

Marianne SeppäVuoden suomi toisena kielenä -opettajat julkisti Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen parhaillaan meneillään olevilla suomi toisena kielenä -opettajien valtakunnallisilla kehittämispäivillä. Päiville on kokoontunut noin 130 eri kouluasteiden suomi toisena kielenä -opettajaa eri puolilta Suomea. Kehittämispäivien tarkoituksena on jakaa tietoa ajankohtaista asioista maahanmuuttajien suomi toisena kielenä -opetuksessa.

Vuoden suomi toisena kielenä -opettajan valinnan järjesti Suomi toisena kielenä -opettajat ry. yhdessä Opetushallituksen kanssa. Palkintolautakunnassa olivat edustettuina Suomi toisena kielenä -opettajat ry, Opetushallitus, Helsingin ja Jyväskylän yliopistot sekä oppilaitokset.

Lisätietoja:
opetusneuvos Katri Kuukka, p. 029 533 1445, katri.kuukka@oph.fi
yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä, p. 029 533 1155, leena.nissila@oph.fi